Dijaški dom Gorica izvaja vrsto dejavnosti, ki so izrecno namenjene razvijanju jezikovnih veščin na območju slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Te dejavnosti niso namenjene ponavljanju šolske snovi, ampak dodatnim vsebinam, ki niso vključene v učne načrte.

Med specifičnimi dejavnostmi gojenci spoznavajo tudi jezikovne elemente, ki jih sicer ne morejo spontano usvajati iz okolja: poimenovanja za kose obleke, obutev, napitke, igrala … Pri tem jim pomagajo vzgojitelji, ki so posebej izobraženi za vodenje tovrstnih dejavnosti. Mnoge dejavnosti potekajo z mentorji, ki ne znajo italijanščine.

Dijaški dom nudi gojencem tudi možnost stika z vrstniki, ki ne govorijo italijansko. Poletne (in nekatere zimske) dejavnosti se izvajajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Slovenije in predvidevajo oblikovanje mešanih skupin učencev z obeh strani meje.

Poleg tega organizira dom tudi strokovno izobraževanje za vzgojitelje in mentorje ter delavnice za starše.

, , , ,
Previous Post
Izberi pravilno slovnično obliko!
Next Post
Uživancija na snegu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed