Dijaški dom Gorica izvaja vrsto dejavnosti, ki so izrecno namenjene razvijanju jezikovnih veščin na območju slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Te dejavnosti niso namenjene ponavljanju šolske snovi, ampak dodatnim vsebinam, ki niso vključene v učne načrte.

Med specifičnimi dejavnostmi gojenci spoznavajo tudi jezikovne elemente, ki jih sicer ne morejo spontano usvajati iz okolja: poimenovanja za kose obleke, obutev, napitke, igrala, … Pri tem jim pomagajo vzgojitelji, ki so posebej izobraženi za vodenje tovrstnih dejavnosti. Mnoge dejavnosti potekajo z mentorji, ki ne znajo italijanščine.

Dijaški dom nudi gojencem tudi možnost stika z vrstniki, ki ne govorijo italijansko. Poletne (in nekatere zimske) dejavnosti se izvajajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Slovenije in predvidevajo oblikovanje mešanih skupin učencev z obeh strani meje.

Poleg tega organizira dom tudi strokovno izobraževanje za vzgojitelje in mentorje ter delavnice za starše.

Previous Post
Izberi pravilno slovnično obliko!
Next Post
Uživancija na snegu

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu