Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah.

Učna enota Denar in dom na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o varčevanju in domačih opravilih. Izpostavljeni so pojavi jezikovnega stikanja – paronimi, kalki, prevodi večpomenskih besed in frazeologija, raba se/si. Navedene so spletne povezave za nadaljnje informacije. Učna enota uvaja tudi različne besedilne vrste.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

Avtorica: Polona Liberšar

Urednice: Matejka Grgič, Polona Liberšar, Maja Melinc Mlekuž

 

, , , ,
Previous Post
V stanovanju, EDUKA2
Next Post
Radi potujemo, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed