Na spletni strani Interaktivne vaje lahko brskate med prosto dostopnimi vajami, ki so razporejene po šolskih predmetih. Vaje iz slovenščine so razdeljene po starostnih kategorijah – od 1. do 5. razreda (osnovna šola) in od 6. do 9. razreda (prvostopenjska srednja šola) – in vsebinskih sklopih (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja pravopis, besedoslovje …).

Največja prednost uporabe e-gradiv je takojšnja povratna informacija, ki učenca seznanja z uspešnostjo, opozori na pomanjkljivosti in s tem omogoča bolj učinkovito učenje.

Spletna stran je projekt Damjane Vidmar.

Nove objave lahko spremljate na: https://interaktivne-vaje.si/brezknjige/nove_objave.html

Priporočamo:

, , ,
Previous Post
Radovednih pet
Next Post
UČIMse.si – interaktivne naloge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed