Križ kraž 1 – učbenik za začetno učenje slovenščine

Učbenik Križ kraž 1 za začetno učenje slovenščine je namenjen otrokom, starim 5 in 6 let, ki so še na začetku procesa opismenjevanja. Učbenik obsega 12 enot, v njih pa je predstavljena predmetnost, s katero se otroci srečujejo vsak dan. Raven znanja slovenščine, ki naj bi jo učenci dosegli, ko so usvojili posamezne dejavnosti iz gradiva, ustreza opisnikom na ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Avtorji: Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Učbeniku so priloženi tudi slušni posnetki.

Izvedbo dejavnosti si lahko ogledate v priročniku za učitelje.

Gradivo je nastalo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve 4.2 »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Previous Post
Koronska terminologija
Next Post
Jezikovni spletovalec

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu