V prejšnjem učnem listu smo spoznali, da so frazemi stalne besedne zveze, ki imajo drugačen pomen kot posamezne besede, ki jih sestavljajo. Ne moremo jih prosto spreminjati (nadomeščati besed s sopomenkami) ali pa jih dobesedno prevajati v tuji jezik.

Pogledali smo si že frazeme, ki zajemajo dele telesa, tokrat pa je učni listi namenjen tistim frazemom, ki vsebujejo živali.

Dafne Marko: FRAZEMI (ŽIVALI)

, , , ,
Previous Post
Aplikacija ZNAM
Next Post
Poletne šole slovenščine

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed