Društvo BRAVO: pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Društvo Bravo je prostovoljno in nepridobitno društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Glavni cilj društva je izboljšati kvaliteto življenja in ustvariti optimalne pogoje za izobraževanje in delo mladih z učnimi težavami. Ima kar sedem podružnic po vsej Sloveniji, trenutno pa šteje več kot 950 članov. Društvo je vključeno v Evropsko zvezo za disleksijo (EDA), sodeluje z Unicefom, Unescom in številnimi domačimi in mednarodnimi društvi za otroke s posebnimi potrebami.

Društvo Bravo organizira seminarje, predavanja in delavnice za strokovno javnost in starše, sodeluje pri pripravi strokovnih mnenj za oblikovanje zakonodaje s področja otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami in se zavzema za povečanje dostopnosti ustreznih učnih in tehničnih pripomočkov za otroke in mladostnike. V lanskem letu so med drugim v sodelovanju s študenti oddelka specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani otrokom z bralnimi težavami ponudili pomoč pri izboljšanju bralne spretnosti, organizirali so akcijo Individualna učna pomoč na daljavo in tečaj desetprstnega slepega tipkanja za učence z disleksijo in dispraksijo.

Ena glavnih dejavnosti društva je tudi založništvo – redno izdajajo priročnike in vodnike za učitelje, starše, vzgojitelje in druge strokovne delavce, dvakrat letno pa izide tudi društveno glasilo Bilten. Več o delovanju društva in številna gradiva za učence, starše in strokovne delavce najdete na njihovi spletni strani, sledite pa jim lahko tudi na Facebooku.

, , , ,
Previous Post
Učni list: Frazemi (rastline, pojmi iz narave, predmeti)
Next Post
Učni list: Skloni (vaje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed