Društvo BRAVO: pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Društvo Bravo je prostovoljno in nepridobitno društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. Glavni cilj društva je izboljšati kvaliteto življenja in ustvariti optimalne pogoje za izobraževanje in delo mladih z učnimi težavami. Ima kar sedem podružnic po vsej Sloveniji, trenutno pa šteje več kot 950 članov. Društvo je vključeno v Evropsko zvezo za disleksijo (EDA), sodeluje z Unicefom, Unescom in številnimi domačimi in mednarodnimi društvi za otroke s posebnimi potrebami.

Društvo Bravo organizira seminarje, predavanja in delavnice za strokovno javnost in starše, sodeluje pri pripravi strokovnih mnenj za oblikovanje zakonodaje s področja otrok s posebnimi potrebami in specifičnimi učnimi težavami in se zavzema za povečanje dostopnosti ustreznih učnih in tehničnih pripomočkov za otroke in mladostnike. V lanskem letu so med drugim v sodelovanju s študenti oddelka specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani otrokom z bralnimi težavami ponudili pomoč pri izboljšanju bralne spretnosti, organizirali so akcijo Individualna učna pomoč na daljavo in tečaj desetprstnega slepega tipkanja za učence z disleksijo in dispraksijo.

Ena glavnih dejavnosti društva je tudi založništvo – redno izdajajo priročnike in vodnike za učitelje, starše, vzgojitelje in druge strokovne delavce, dvakrat letno pa izide tudi društveno glasilo Bilten. Več o delovanju društva in številna gradiva za učence, starše in strokovne delavce najdete na njihovi spletni strani, sledite pa jim lahko tudi na Facebooku.

društvo, spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Učni list: Frazemi (rastline, pojmi iz narave, predmeti)
Next Post
Učni list: Skloni (vaje)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed