Na Državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom Jožefa Stefana v Trstu so v zadnjih letih izvedli izvrstne vzgojno-izobraževalne projekte. Med zadnje se uvrščata publikaciji, ki izhajata iz teoretičnega pojmovanja besedila in jezika, kot ga oblikujeta Hallidayeva sistemsko-funkcijska slovnica in vizualna slovnica Kressa in van Leeuwna.

Prva publikacija UČNI NAČRT ZA SLOVENSKI JEZIK je rezultat dolgoletnega projekta o prenovi pouka slovenskega jezika, ki se je na Državnem izobraževalnem zavodu Jožef Stefan v Trstu odvijal v obdobju med letoma 2013 in 2016. V njej so poleg učnega načrta za pouk slovenskega jezika, katerega avtorica je vodja projekta dr. Sonja Starc, še prispevki članov delovne skupine, urednika ravnatelja Primoža Stranija ter tedanjih profesoric slovenščine dr. Maje Lapornik, Patrizie Pettirosso in Mare Zerjal.

Učni načrt je sestavni del zavodskega kurikuluma DIZ Jožef Stefan pri predmetu slovenski jezik in književnost. Temelji na komunikacijskem načelu jezikovnega pouka in na uzaveščanju procesov sprejemanja in tvorjenja besedila in jezika, kot ga pojmujeta sistemsko-funkcijska in vizualna slovnica. Za zamejske višje srednje šole v Italiji predstavlja pomembno novost, ker pri predmetu slovenski jezik in književnost jezikovni pouk sistematično in kontinuirano umešča v vseh pet razredov višje srednje šole, kar je sicer v skladu z novimi smernicami italijanskega šolskega ministrstva, a daleč od dosedanje pedagoške prakse na italijanskih in tudi nekaterih slovenskih višjih srednjih šolah v Italiji. Novosti so vidne tudi pri vnašanju v pouk novih jezikovnih tem, kot so npr. večkodnost, interakcija besednih in nebesednih znakov v večkodnih besedilih ter slovenščina v elektronskih medijih. Vraščenost učnega načrta v zamejski prostor pa se kaže v didaktičnih priporočilih pri predlogih za obravnavo nekaterih slovenskih jezikovnih pojavov primerjalno s pojavi v italijanskem jeziku.

Dostop do e-publikacije: UČNI NAČRT ZA SLOVENSKI JEZIK

NALOGE ZA SPOZNAVANJE OSNOV ENO- IN VEČKODNEGA BESEDILA (2022) so nastale v šolskem letu 2020/2021 v okviru predavanj in delavnic, ki jih je za profesorice slovenščine zavoda Stefan vodila dr. Sonja Starc s Pedagoške fakultete v Kopru. Naloge vpeljujejo v pouk slovenskega jezika novo, sodobno temo večkodnosti in večkodnih besedil, s katerimi se na slovenskih nižjih in višjih srednjih šolah v Italiji doslej še nismo ukvarjali. Dijaki ob avtentičnih večkodnih besedilih, časopisnih člankih, karikaturi, spletni reklami in učbeniškem besedilu, ki jih prinaša omenjena publikacija, odkrivajo in uzaveščajo tvorjenje pomena z interakcijo besednih in nebesednih izraznih sredstev na izrazni, medosebni in besedilni pomenski ravnini. Enokodna besedila zamejskih literarnih ustvarjalcev pa jim omogočajo razbiranje vsebine z vidika tematsko-rematske strukture oz. členitve po aktualnosti, ponovnih pojavitev in procesnih stavkov ter spoznavanje vloge in moči pesniškega jezika. Poglobljeno teoretsko razlago besedila in jezika z vidika sistemsko-funkcijske in vizualne slovnice in razmišljanje o komunikacijskem modelu jezikovnega pouka pri materinščini/prvem jeziku je v delu prispevala
dr. Sonja Starc, ki je knjigo tudi uredila. Uvodne misli o nastanku publikacije je zapisal ravnatelj Primož Strani, naloge so pod mentorstvom dr. Sonje Starc sestavile profesorice slovenščine Maja Brajkovič, Bruna Cijak, Patrizia Pettirosso, dr. Vilma Purič, dr. Maja Smotlak in mag. Loredana Umek.

Dostop do e-publikacije: NALOGE ZA SPOZNAVANJE OSNOV ENO- IN VEČKODNEGA BESEDILA (2022) 

 

, , , ,
Previous Post
#Smejsekviz 2
Next Post
Učni list: Frazemi (DAN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed