Nadarjeni in talentirani učenci na področju športa v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji: magistrsko delo

Jana Prašelj o svoji magistrski nalogi:

Magistrsko delo z naslovom Nadarjeni in talentirani učenci na področju športa v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji obravnava nadarjene in talentirane učence na področju športa. Z magistrskim delom smo želeli ugotoviti: kako učitelji razlikujejo termina nadarjenost in talentiranost; kako prepoznavajo in odkrivajo nadarjene in talentirane učence na področju športa ter kako poteka vzgojno-izobraževalno delo z njimi, kjer smo opravili tudi pregled sistemskih in zakonodajnih rešitev v Republiki Italiji in Republiki Sloveniji.

V teoretičnem delu smo predstavili opredelitev temeljnih pojmov s področja nadarjenosti in talentiranosti, saj se pojma pogosto uporabljata kot sinonima. V nadaljevanju opišemo značilnosti nadarjenih in talentiranih učencev, predstavimo zakonodajna in programska izhodišča za delo z njimi v obeh izbranih državah. Osredotočili smo se predvsem na didaktične strategije pri delu z nadarjenimi in talentiranimi pri pouku športa ter razlike v zakonodaji in programskih izhodiščih med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom. V empiričnem delu predstavljamo rezultate kvantitativne raziskave učiteljev in športnih pedagogov, ki poučujejo na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. V kvantitativni raziskavi je sodelovalo 43 anketirancev, 37 učiteljev in šest športnih pedagogov. V praktičnem delu smo raziskali in prikazali nekatere težave, s katerimi se soočajo učitelji in športni pedagogi pri delu z nadarjenimi in talentiranimi učenci na športnem področju.

Raziskovala sem na tej temi, ker je bistvenega pomena, da se učitelji zavedajo pomena nadarjenosti in talentiranosti. Učitelji, ki poučujejo slovensko skupnost v Italiji, morajo biti seznanjeni z zakonodajo in upoštevati nadarjene in talentirane učence, ter jim nuditi vse metode dela.

 

Dostop do magistrske naloge:

Jana Prašelj: Nadarjeni in talentirani učenci na področju športa v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Koper: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, 2022.

, ,
Previous Post
Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo
Next Post
#Smejsekviz 37 – Velika ali mala začetnica #2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed