JEZIKI IN STIKI

V tem podrazdelku obravnavamo pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja,
kot so kalki, paronimi, interference, hibridizacije, vzporedni standardi, konvergence …
Definicije posameznih pojavov in strokovne terminologije dobite na tej povezavi.

Vsa objavljena gradiva predstavljajo izsledke znanstvenih raziskav in strokovnih dognanj,
napisana oz. predstavljena pa so poljudno, tako da so dostopna tudi širši javnosti.

V besedilu so sproti navedene hiperpovezave do e-virov in literature (tudi znanstvene),
kjer lahko poglobite posamezne teme in preverite zanesljivost podatkov.

Aplikacije – kaj z njimi?

Jeziki se spreminjajo: pojavljajo se nove besede, stare pa dobivajo nove pomene; spreminja se raba nekaterih besed in besednih zvez, spreminjajo se konkordance (kaj s čim paše v jeziku) in…

6 nasvetov za vsakdanje prevajanje!

  »S prevajanjem naj se ukvarjajo poklicni prevajalci.« To prvo, splošno, zlato pravilo …  je v dvo- in večjezičnih okoljih skrajno neživljenjsko. Dejansko se v takih okoljih s prevajanjem vsaj…

Iniziativa → pobuda?

POVZETEK VAŠEGA VPRAŠANJA: “Zakaj mi je profesorica popravila stavek ‘Naše društvo organizira veliko zanimivih pobud za mlade’? Hvala, lep pozdrav.”   NAŠ ODGOVOR: Profesorica je verjetno podčrtala besedo pobuda, ki…

SLORI-jevi jezikovni premisleki

SLORI-jevi jezikovni premisleki za Primorski dnevnik so sprva izhajali v obliki jezikovnih kotičkov, zdaj pa so prešli v jezikovno pošto. Obravnavajo aktualna jezikovna vprašanja ter napake in pojave jezikovnega stikanja…