OBJAVE PO KRONOLOŠKEM ZAPOREDJU

Učni list: Skloni (vaje)

V že objavljenih učnih listih ste si lahko prebrali razlago in naredili vaje o sklonih v slovenskem jeziku (imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik). V novem učnem listu najdete vaje…

Poletne šole slovenščine

Če želite med poletjem obnoviti ali nadgraditi znanje slovenščine, so vam na voljo različne poletne šole oz. tabori. Poletna šola slovenščine, ki jo organizirata Center šolskih in obšolskih dejavnosti (ČŠOD)…

Učni list: Frazemi (živali)

V prejšnjem učnem listu smo spoznali, da so frazemi stalne besedne zveze, ki imajo drugačen pomen kot posamezne besede, ki jih sestavljajo. Ne moremo jih prosto spreminjati (nadomeščati besed s sopomenkami) ali…

Aplikacija ZNAM

Aplikacija ZNAM je interaktivna aplikacija za pomoč pri učenju osnov slovenskega jezika. V sodelovanju z mentorji so jo razvili študentje različnih smeri Univerze v Ljubljani, namenjena pa je tako otrokom,…

Učni list: Frazemi (deli telesa)

Frazemi so stalne besedne zveze, skupek več besed, ki imajo drugačen, lasten pomen. Njihovega pomena ne moremo razvozlati iz posameznih besed, ki frazem sestavljajo, ampak se jih moramo naučiti kot…

Učni list: Velelnik

Glagolom v slovenščini lahko pripišemo različne lastnosti: osebo, število, čas, naklon, način in vid. V novem učnem si bomo podrobno pogledali glagolski naklon, in sicer velelnik. Velelni naklon izraža zahtevo,…

Spletni portal Osvoji znanje

Spletni portal Osvoji znanje zajema spletno zbirko zapiskov, razmišljanj in idej, ki vam bo v pomoč pri utrjevanju šolske snovi ali pomnjenju. Poleg zanimive razlage snovi portal ponuja tudi različne…

Učni list: Dovršni in nedovršni glagoli

Glagolom v slovenščini lahko pripišemo različne lastnosti: osebo, število, čas, naklon, način in vid. V novem učnem listu si bomo pogledali glagolski vid oz. razliko med dovršnimi in nedovršnimi glagoli. Nedovršni glagoli izražajo trajanje oz. dejanje, ki ni omejeno v času (kaj se…

Uporaba korpusov za raziskovanje slovenščine

Korpusi so ogromne elektronske zbirke besedil, ki jih vedno pogosteje uporabljamo za učenje, preverjanje pravilnega zapisa, iskanje pogostih vzorcev ali kot pomoč pri pisanju. Uporabni so tako za jezikoslovce, leksikografe…

KOBI – pripomoček za učenje branja

Tokrat predstavljamo spletno aplikacijo Kobi, namenjeno mlajšim otrokom, ki se učijo brati, pa tudi otrokom z disleksijo ali drugimi bralnimi težavami. Aplikacija na kreativen in simpatičen način pomaga pri opismenjevanju…

Astra.si

Tokrat predstavljamo spletno učilnico Astra.si, ki sicer ni neposredno povezana z jezikom ali slovenščino, gotovo pa bo prav prišla dijakom višjih letnikov in vsem, ki jim matematika povzroča preglavice. Astra.si…

Vejice 1.0

Nekaj virov in orodij Centra za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) smo že predstavili, pred kratkim pa so objavili novo prosto dostopno spletno orodje Vejice 1.0. Orodja bodo še posebej…

Učni list: Lastnostni in vrstni pridevnik

Pridevniki se razlikujejo glede na to, kakšno informacijo vsebujejo. Kot pove že ime, lastnostni pridevnik opisuje lastnosti samostalnikov. Opisuje torej njihovo barvo, velikost, starost, obliko ipd. Po njih se vprašamo »kakšen«. Vrstni pridevniki so drugačni – opisujejo vrsto oz. tip predmeta.…

Učni list: Povratni osebni zaimek

V učnem listu OSEBNI ZAIMKI smo spoznali osebne zaimke za vse tri osebe in vsa tri števila. Posebna vrsta osebnih zaimkov so povratni osebni zaimki. Uporabljamo jih takrat, ko sta…

Učni list: Povratni svojilni zaimek

Povratni svojilni zaimek nam rad povroča težave. Uporabljamo ga takrat, ko je osebek hkrati tudi lastnik. Zaimek svoj torej izraža svojino osebka. Več v jezikovnem kotičku: MOJ ALI SVOJ? Razlago…

Pot do slovenščine

Kako se uspešno lotiti samostojnega učenja jezika? Eden pomembnejših dejavnikov je gotovo kvalitetno gradivo, namenjeno prav učenju brez posrednika oz. učitelja. Takšno gradivo ponuja zbirka učbenikov in delovnih zvezkov Pot…

Izodrom – izobraževalne in zabavne vsebine

V času šolanja na daljavo je nastala posebna oddaja za otroke in mladostnike Izodrom. Voditelja Nik Škrlec in Nika Roznam, slovenska igralca in nadvse zabavna in sproščena ustvarjalca, otrokom različnih…

Učni list: Tehnična raba vejice

Naučili smo se že, da vejico uporabljamo med stavki (glej tudi objavi VEJICA MED STAVKI in VEJICA ALI NE – TO JE ZDAJ VPRAŠANJE). Vejico pa uporabljamo tudi pri zapisu…

Učni list: Vejica med stavki

Vejica nam marsikdaj rada ponagaja, včasih tudi spremeni pomen povedi oz. povedanega. Na preprost način je nekaj slovničnih pravil o vejici med stavki za vas strnila Dafne Marko in zraven…

Portal Franček

Portal Franček je mlajši brat jezikovnega portala Fran, namenjen pa je osnovnošolcem in dijakom začetnih letnikov srednjih šol. Nastaja v okviru večjega projekta, ki predvideva gradnjo novih e-orodij, med njimi…

Note za jezik

Da je lahko učenje jezika zabavno, učni pripomočki pa plod multidisciplinarnega sodelovanja, dokazuje projekt Note za jezik Združenja cerkvenih pevskih zborov iz Gorice. Združenje je s finančno pomočjo dežele Furlanije…

Učni list: Osebni zaimki v ki-stavkih

Posebni obliki oziralnih zaimkov ki in kateri smo spoznali v gradivu o oziralnih zaimkih v slovenščini. Tam si lahko preberete, kdaj uporabiti katero obliko in na katere stvari moramo biti…

Učni list: Osebni zaimki

V poglavjih o sklonih smo omenili, da sklonov ne poznajo samo samostalniki, ampak tudi pridevniki in zaimki. Zaimki so besede, ki nadomeščajo druge besede. V jeziku jih uporabljamo zelo pogosto,…

Staro in novo

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Drugače drugačen

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Ko se Y in I izgovarjata kot J

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Tujke in občutek za mero

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Spreminjajoča se norma

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Knjigarka, knjigarnarica ali knjigarnarka

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Podomačevanje zemljepisnih imen

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Ko imajo besede na prvi pogled enak pomen

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Učni list: Srednje sklanjatve in posebnosti

Osnovno znanje o sklonih in tipičnih končnicah bomo nadgradili še s sklanjatvenimi vzorci za vse štiri srednje sklanjatve in si ogledali nekatere posebnosti.   Dafne Marko: SREDNJE SKLANJATVE IN POSEBNOSTI  …

Učni list: Moške sklanjatve in posebnosti

V doslej objavljenih učnih listih smo postopoma spoznali vse sklone in tipične končnice, sedaj pa bomo znanje nadgradili še s sklanjatvenimi vzorci za vse štiri moške sklanjatve in si ogledali…

Kaj je narobe s kalki?

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Postavljeno na glavo

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

O glodavcih, volivcih in kadivcih

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Ločila in nagovori v uradnih dopisih

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Učni list: Orodnik

Po samostalniku v orodniku se vprašamo »(s) kom ali čim«. Kot pove že ime, orodnik uporabljamo takrat, ko govorimo o orodju, sredstvu ali spremstvu. Poglejte si tudi učne liste o…

Učni list: Mestnik

Po samostalniku v mestniku se vprašamo »(pri) kom ali čem«. Kot pove že ime, uporabljamo mestnik predvsem takrat, ko govorimo o kraju, lokaciji ali prostoru. Poglejte si tudi učne liste…

Učni list: Tožilnik

Po imenovalniku, rodilniku in dajalniku je sedaj na vrsti tožilnik, ki ga uporabljamo zelo pogosto, predvsem pri prehodnih glagolih. Po samostalniku v tožilniku se vprašamo »koga ali kaj«   Dafne…

Učni list: Dajalnik

O imenovalniku in rodilniku smo že govorili, sledi učni list o dajalniku. Po samostalniku v dajalniku se vprašamo »komu ali čemu«. Dajalnik uporabljamo predvsem takrat, ko imamo prejemnika – nekdo je…

Učni list: Rodilnik

Doslej smo že ponovili pravila za rabo imenovalnika, tokrat je na vrsti rodilnik. Po samostalniku v rodilniku se vprašamo »koga ali česa«. Rodilnik uporabljamo v različnih situacijah, ki jih bomo…

Učni list: Imenovalnik

V novem učnem listu bomo spoznali prvi sklon v slovenščini – imenovalnik. Po samostalniku v imenovalniku se vprašamo »kdo ali kaj«. Govorimo torej o vršilcu dejanja, nosilcu stanja oz. osebi…

Slova na izi

Slova na izi je kanal na potralu YouTube, namenjen predvsem učencem zadnjih razredov osnovnih šol in prvostopenjskih srednjih šol. Na kanal Slova na izi mlad osmošolec z imenom Ul nalaga izobraževalne posnetke o slovničnih, pravopisnih in drugih jezikovnih temah.  Kot…

Gradivo za opismenjevanje v vrtcu in prvih razredih OŠ

Pismenost je dolgoročen proces oz. kontinuiteta med zgodnjo pismenostjo/porajajočo se pismenostjo (čečkanje, namišljeno branje) in konvencionalnim branjem in pisanjem ter govorjenjem in poslušanjem. Pri razvijanju predbralnih in prepisalnih sposobnosti ter…

Učni list: Uporaba pomišljaja

V prejšnjih poglavjih smo si pogledali, katere besede zapisujemo z vezajem (glej tudi Zapis tvorjenk – z vezajem ali brez in Zapis besed z vezajem). Na hitro smo omenili, da…

i-Križ kraž

Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani so ob učbeniku Križ kraž 1 za začetno učenje slovenščine pripravili tudi interaktivno gradivo, namenjeno…

Učni list: Zapis besed z vezajem

Spoznali smo že, da tvorjenke, ki so sestavljene iz enakovrednih besed, zapisujemo z vezajem (glej tudi Zapis tvorjenk – z vezajem ali brez). Vezaj pa uporabljamo tudi pri drugih zapisih,…

Učni list: Ločila pri premem govoru

V strokovnih besedilih uporabljamo premi govor, ko citiramo, sicer pa predvsem takrat, ko želimo svojo pripoved narediti bolj razgibano in privlačno. Preverite, ali res poznate pravila rabe ločil pri spremnem…

Jezikovni podcast Radia Trst A o ločilih

Nikakor ne drži, da jezikovne teme nikoli ne zastarajo. Sodobni jeziki se izredno hitro spreminjajo, skupaj z njimi pa tudi potrebe govorcev, tem pa vse bolj ažurno sledijo tudi jezikoslovci.…

Noga in stopalo

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Vejica, slovenskih fantov grob

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Rodilnika ni

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Lestvica jezikovnih grehov

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Digitalna kompetenca v slovenščini

Če ne poznamo pojmov, kot so digitalna kompetenca in njenih 21 podvrst, digitalni kompetenčni okvir za državljane, tehnološko podprto izobraževanje, digitalne spretnosti v razredu ipd., gotovo nismo sami. Nekaj osnovnih…

Kako se pravilno izgovori?

KAKO SE PRAVILNO IZGOVORI: GOVORNI POMOČNIK RTV Slovenija Spletna stran tega nadvse uporabnega, prijaznega orodja vas bo sprejela kar s črko A, in sicer z nekaj zgovornimi primeri: Århus, mesto…

Peripetije čisto domačih škratkov!

Izvirne zgodbice in zabavne naloge za mlajše otroke, ki so jih med popolno zaustavitvijo življenja letošnje koronske pomladi pripravili v redakciji Radia Trst A, so otroci spremljali tudi v ilustriranih…

Jezikovna svetovalnica za učiteljske dileme

Pri vzgojno-izobraževalnem delu se pogosto znajdemo pred vprašanjem, kako kaj zapisati, da bo besedilo za učence in dijake jasno, razumljivo in bo doseglo svoj namen. Odgovore na vprašanja o pomenu…

Spodbujanje jezikovnega razvoja z branjem revij

Starši se pogosto sprašujejo, kaj ponuditi otrokom in mladostnikom v branje, da bodo po hitri in zabavni poti izboljšali svoje znanje slovenščine, obogatili besedišče in zmožnost izražanja. Z intenzivnim branjem…

S stripi do višje bralne pismenosti?

Na bralno pismenost vpliva več dejavnikov, kot so na primer zgled družine, otrokove prirojene predispozicije, širše okolje ipd. Rezultati številnih raziskav (OECD 2014; OECD Pisa 2009; PIRLS 2011 ipd.) kažejo,…

Koronska terminologija

Zanesljivi terminološki viri na kupu Vire in sezname, ki jih zbiramo za vas na tem mestu, morda že dobro poznate, toda številni se še zmeraj lovimo – neustaljena pa je…

Čutna slovenščina III

Itinerarij od čutov k občutkom za jezikovne sladokusce Kakofonija človeških naseljih: čut za tišino – slušna čuječnost in dnevnik čutnih vtisov Jezik oziroma dobra jezikovna zmožnost pomaga lažje živeti tudi…

Čutna slovenščina II

Itinerarij od čutov k občutkom za jezikovne sladokusce Vseprisoten naravni orkester: ptice Predlog scenarija dejavnosti Poslušajmo svojo okolico v delih dneva, ko je človeška dejavnost manjša. Kaj zaznajo naša ušesa,…

Čutna slovenščina I

Itinerarij od čutov k občutkom za jezikovne sladokusce Kaj lahko povemo o izpraznjenih mestih oziroma svoji četrti ali vasi? Ali samo to, da ni nikjer ljudi in zato nobenega dogajanja?…

Kaj ima opraviti zaimek z izposojo?

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

S kom na zmenek, kje si uredimo termin

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Jezikovni velnes

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Dooolgi stavki – so slovenski?

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Pedagoški slovnični portal

Pedagoški slovnični portal je spletni portal, namenjen predvsem šolarjem in dijakom, uporaben pa je za vse, ki se znajdejo pred jezikovno zagato. Učitelji slovenščine ga lahko uporabljajo tudi kot učni…

Efnilov natečaj za magistrsko delo

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen Efnilov natečaj za magistrsko delo. EFNIL (The European Federation of National Institutions for Language – Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov) poziva vse…

Dežela pridnih

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Moj ali svoj?

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Embalaža = in = / = imballaggio

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Struktura

V Primorskem dnevniku tedensko izhaja rubrika Jezikovna pošta. Na vprašanja in jezikovne dvome bralcev odgovarjajo jezikoslovke in jezikoslovec SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik dr. Matejka Grgič, mag. Andreja Kalc,…

Posnetki e-uric za učitelje

V strnjenih povzetkih krajših usposabljanj za učitelje in profesorje, ki so bile izvedena v organizaciji Zavoda RS za šolstvo, so prikazani nekateri modeli poučevanja na daljavo. Morda iz njih lahko…

(Za)govor ustvarjalnosti

Ob 100-letnici rojstva Giannija Rodarija, italijanskega pisatelja, pesnika in pedagoga, se bo od 20. do 24. oktobra 2020 zvrstila vrsta dogodkov: od branja in pripovedovanja Rodarijevih pravljic, predstavitve projektov PRINO,…

Nacionalni mesec skupnega branja

Nacionalni mesec skupnega branja 2020, ki poteka med 8. septembrom (mednarodni dan pismenosti) in 11. oktobrom (do zaključka Tedna otroka), opozarja na pomen bralne pismenosti in bralne kulture vseh prebivalcev…

Knjižni blogi

Knjižni blogi so nekakšni spletni dnevniki, kjer ljubitelji knjig delijo svoja mnenja in recenzije o prebranih knjigah, opise, kratke vsebine, odlomke, obveščajo o novostih, na novo posnetih filmih po knjižni…

Kam z mulcem?

Kako kar najbolje preživeti poletne počitnice? Nekaj idej za nepozabne izkušnje in zabavo najdete na spletni strani kamzmulcem.si, kjer štiri mame delijo uporabne nasvete za aktivno preživljanje prostega časa s…

Jezikovni spletovalec

Jezikovni spletovalec pomaga pri jezikovnih ugankah, ki se pojavljajo pri vsakdanji rabi jezika. Pouči nas, kako zapisati različne besedilne vrste, razloži pa nam tudi osnovna ali malo težja slovnična pravila.…

Učna gradiva študentov UL PEF

Za pouk na daljavo so študentje UL PEF pod mentorstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev pripravili učna gradiva za različne predmete. Lahko jih uporabite pri razlagi vsebin, utrjevanju ali preverjanju znanja.…

Pogovorna oddaja Mikser

Mikser je mesečna pogovorna oddaja o aktualnih temah s področij kulture, družbenih navad, zgodovine, gospodarstva, gledališke in filmske umetnosti. Kdaj? Enkrat mesečno ob nedeljah in četrtkih ob 21. uri na…

Šolska ura antične dramatike

Na kanalu YouTube svoje izvrstne učne ure o antični književnosti objavlja profesor slovenščine, dr. Klemen Lah, ki je sicer tudi soavtor gimnazijskih in srednješolskih beril Umetnost besede in Odkrivajmo življenje…

Gledališče z domačega kavča

Gledališki odri mirujejo, zato so številna gledališča odprla arhive s predstavami iz preteklih sezon in del svojega programa selijo na splet. V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so do sedaj objavili…

VKLOP – mladinska televizijska oddaja

Vklop je debatna televizijska oddaja na kanalu RAI 3 bis, ki odgovarja na vprašanja iz vsakdanjega življenja. Ustvarjalci oddaje obljubljajo, da bodo poskusili biti originalni in prodorni ter vas vabijo,…

Martin Krpan malo drugače

Digitalna izdaja Levstikovega Martina Krpana z Vrha z ilustracijami Božidarja Strmana – Miša. Literarna pobarvanka za domačo uporabo in bralno-likovno razvedrilo,  namenjena otrokom in odraslim v branje, barvanje in razmišljanje…

Pameten kot … telefon

Je “italijanski” telefono fisso fiksni telefon? Kaj pa telefonino? Telefonček mogoče … ? Mogoče pa to ni to: o tem velja razmisliti! Tema učne enote za učence in dijake (11-15 let) so pametni…

Risanka: Zverinice iz Rezije

♫ “Bogate so, lepe, pravljice iz Rezije. Pred nami zažive pravljične zverinice.”♫  Marsikdo se iz otroštva spomni legendarnih pravljic Zverinice iz Rezije, ki jih je etnolog Milko Matičetov zbral med letoma…

Bralnica – portal za ljubitelje knjig

Bralnica je eden prvih slovenskih portalov, kjer se pogovarjajo o e-knjigah. Pobrskajte, lahko najdete dostop do 25 spletnih strani, iz katerih lahko brezplačno prenesete knjige. Priporočamo kvize: Kakšen tip bralca…

Moj planet za raziskovalce in pustolovce

Revija Moj planet je namenjena šolarjem pustolovskega duha, ki želijo na zabaven način raziskovati svet okoli sebe. Revija spodbuja k opazovanju, raziskovanju in razmišljanju z lastno glavo, ob tem pa…

Gea – odkrivanje neznanega in znanega sveta

Revija Gea je poljudnoznanstvena revija, pri kateri sodelujejo mnogi strokovnjaki iz različnih področji, ki skrbijo, da je vsebina pestra, zanimiva in aktualna. Članki so napisani poljudno, vendar strokovno, zato Gea lahko…

Pil pomaga odraščati

V reviji Pil, namenjeni najstnikom, se raznolikih tem o odraščanju lotevajo rahločutno in mladim privlačno. Na spletni strani lahko brskate po člankih, rešujete teste, preberete zapise sovrstnikov ali pa v…

Cicibanove igrive naloge

Revija Ciciban je najbolj znanan slovenska leposlovna in poučna revija, namenjena otrokom od 6. leta starosti, zlasti učencem prvega triletja osnovne šole. Ime je dobila po otroškem liku iz pesmi…

Zmajček – z igro do znanja

Zmajček je leposlovna in poučna revija, namenjena mladim bralcem od tretjega do osmega leta. Na spletni strani Zmajček lahko najdete tudi: Igrarije – didaktične naloge, usklajene s programi vrtca in…

Jezikovni pogovori

RADIJSKA ODDAJA JEZIKOVNI POGOVORI Strokovni vidiki ukvarjanja z jezikom potrebujejo neprekinjeno nego, torej usposabljanje in izobraževanje. Novinar tretjega programa radia ARS že vrsto let skrbi za aktualno seznanjenost strokovne javnosti…

Kotiček za jeziček

KOTIČEK ZA JEZIČEK: oddaja Radia Koper Primorska glasbenica, sodelavka Radia Koper in slovenistka Mojca Maljevac študente slovenistike usmerja pri obravnavanju aktualnih jezikovnih zagat. V rubriki Kotiček za jeziček študenti koprske…

Igra besed

IGRA BESED: NI PRIMERNO ZA MLAJŠE OD 18 LET! Gre za zelo koristno igro, ki bo morda pomagala učiteljem jezikov in slovenščine, da bodo svojim učencem lažje pokazali, kaj so…

Galeb – mladinska revija

V šolskem letu 1954/1955 so oktobra učenci slovenskih osnovnih in nižjih srednjih šol v Trstu in Gorici prvič začeli listati mladinsko revijo Galeb. Če vas zanima, kako je takrat izgledal…

Jezikovni poligon

Al’ prav se se piše pohorje ali Pohorje? Kaj so pancerji? Kam postavimo vejico? Na taka in drugačna vprašanja so mladi športniki odgovarjali na Jezikovnem poligonu, nizu športno-izobraževalnih dogodkov, ki…

Korpus Šolar

KORPUS ŠOLAR Morda vam bo prišlo prav raziskovanje v korpusu Šolar, ki zajema besedila slovenskih šolarjev in dijakov ter prikazuje tudi popravke učiteljev. Več o korpusu Šolar lahko izveste ob…

Kakovostne spletne igre

Jezik nam bo šel najbolje z jezika, če bomo jezikali o stvareh, ki so resnično zanimive! Učiteljice spletnega portala SMeJse smo igre preizkusile v svojih skupinah: otroci so jih imeli…

Športna abeceda

ŠPORTNA ABECEDA ZA OTROKE Starejši otroci jo obožujejo. Kolikokrat pa imamo tudi odrasli težave s poimenovanjem novih in novih oblik športnih aktivnosti, ki vse leto vznikajo kakor gobe po dežju.…

Koronaizolacija in starši učitelji

Družinski terapevt Miha Ruparčič v oddaji Dobro jutro svetuje staršem, ki so bili zaradi izolacije prisiljeni postati domači učitelji. Otroški program RTV Slovenija se v času ukrepov za zajezitev okužb…

Digitalna orodja za e-izobraževanje

Socialna akademija je na enem spletnem mestu zbrala orodja, s katerimi poskrbimo, da bodo naše učno gradivo in vse učne aktivnosti v času izolacije in tudi po ukinitvi ukrepov primerni…

Igrajmo se slovensko!

IGRAJMO SE SLOVENSKO! Vaši učenci obožujejo zemljepis, vendar ne marajo slovenščine. Slovenščina je povsod, kjer se skriva naša motivacija, ne samo v slovničnih vajah! Evropski kotiček za učenje je izvrsten…

Brezplačne e-knjige Založbe Zala

Pri Založbi Zala so  v času izrednih razmer na voljo brezplačne e-knjige (slikanice in romani). Mladinska literatura: Uganka Londonskega očesa Barjanski otrok Za odrasle: Stalinovi otroci Mala plesalka    

Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

Na Zavodu RS za šolstvo so pripravili nekaj videoposnetkov in priporočil za učitelje za učinkovitejše izobraževanje na daljavo. Šolski posnetki: Model komunikacije za učinkovito sodelovanje z učenci, starši in med…

Hiša eksperimentov

Hiša eksperimentov je center opolnomočenja družbe z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem in aktivnim reševanjem problemov, ki ga nekateri imenujejo tudi center znanosti. Kljub temu, da so v Hiši eksperimentov trenutno…

Zvočne pravljice, NŠK

Kaj storiti, če starši ne znajo brati v slovenščini? Če bi otrok rad bral knjigo, odrasli pa so zasedeni? V Narodni in študijski knjižnici najdete tudi zvočne pravljice! https://www.knjiznica.it/zvocne-pravljice/

Pravljice na obisku, NŠK

V Narodni in študijski knjižnici so se v tem posebnem obdobju odločili, da bodo malčkom in učencem v branje in poslušanje ponudili pravljice v slovenskem jeziku in jih tako pripeljali…

Portal Fran – podpora pri vseh predmetih

Fran je brezplačen jezikovni portal, od leta 2014 ga najdemo na povezavi https://fran.si/ in se nenehno posodablja. Kot odziv na aktualne dogodke od letošnjega aprila najdemo stran, imenovano Fran, različica covid-19…

Razlagamo.si

Skupna izobraževalna podporna točka www.razlagamo.si je namenjena medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo, tako za učence in dijake kot za učitelje. Nudi zbrana interaktivna gradiva in video razlage za vse…

Projekt Jazon

Na spletni strani Jazon najdete gradiva za izobraževanje na daljavo. Napisana in izdelana so bila v okviru istoimenske projektne naloge Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so posamezne vsebine za…

Brezplačne e-knjige MK

Mladinska knjiga je v svoji spletni knjigarni za prodajo e-knjig e-Emka ponudila bralcem brezplačen dostop do 50 e-knjig. Objavljena so navodila za prijavo in seznam knjig, do katerih lahko dostopate…

Slovensko izobraževalno omrežje

Slovensko izobraževalno omrežje V različnih projektih ministrstva pristojnega za šolstvo je nastalo veliko e-gradiv. Nekatera so že starejša, vseeno pa številna še vedno zelo uporabna. Do njih dostopate preko strani E-gradiv…

iRokus – poučujem interaktivno

iRokus je spletni portal z e-učnim gradivom Založbe Rokus Klett. Ponuja več kot 190 gradiv za osnovno, prvostopensjko in drugostopenjsko srednjo šolo, ki jih lahko trajno prilagodite po svojem okusu!…

Slovenščina 9 – interaktivni učbenik

Slovenščina 9 – interaktivni učbenik  Zavod Republike Slovenije za šolstvo Avtorji: Mateja Jankovič Čurič, Jana Janša, Simona Jereb, Jerneja Jelovčan Koselj, Sanja Jelovčan Jazbec, Tatjana Lotrič Komac, Katja Vidmar, Katja…

Kokoška iz papirja

KOKOŠKA IZ PAPIRJA Uporabniško prijazne igre za urjenje imen evropskih držav svojim nadobudnežem lahko natisnete s pomočjo te povezave Urada za publikacije EU: https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1 Pripomoček pa naj ne bo samo…

E-knjiga za otroke o koronavirusu

Koronavirus: knjiga za otroke Avtorice: Elizabeth Jenner, Kate Wilson in Nia Roberts Ilustriral: Axel Scheffer Založba: Morfemplus Koronavirus – knjiga za otroke

SLORI-jevi jezikovni premisleki

SLORI-jevi jezikovni premisleki za Primorski dnevnik so sprva izhajali v obliki jezikovnih kotičkov, zdaj pa so prešli v jezikovno pošto. Obravnavajo aktualna jezikovna vprašanja ter napake in pojave jezikovnega stikanja…

Slovenščina 8 – interaktivni učbenik

Slovenščina 8 – interaktivni učbenik  Zavod Republike Slovenije za šolstvo Avtorji: Mateja Jankovič Čurič, Jana Janša, Simona Jereb, Jerneja Jelovčan Koselj, Sanja Jelovčan Jazbec, Tatjana Lotrič Komac, Katja Vidmar, Katja…

Gledališče povezuje

Lutkovno gledališče Ljubljana je začasno zaprlo svoja vrata. Da bi lažje dočakali ponovno odprtje, nudijo ogled predstav prek spleta.   ZA OTROKE: Ti loviš! Štiri črne mravljice Močeradek gre čez…

Radijski literarni večeri

Oh, literatura – O, literatura! Na 3. programu Radia Slovenija, programu Ars, v sklopu literarnih večerov Oh literatura! – O, literatura! izpostavljajo najpomembnejše literarne vsebine pouka književnosti. Arsovo domače branje:…

Brezplačni znanstveni in strokovni e-viri

Znanstveni in strokovni e-viri, ki jih določeni znanstveni založniki v času epidemije dajejo na voljo brezplačno. Stran vzdržuje Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Brezplačni viri

RAstI s slovenskimi programi

RAstI s slovenskimi programi – radijske in televizijske oddaje namenjene otrokom in mladim. Radio Trst A Slovenski programski oddelek RAI za Furlanijo – Julijsko krajino Klikni in spoznaj ponudbo: od…

Priprave na maturo

Razturi na maturi!  Novo, simpl, samo zate! Prve online personalizirane priprave na maturo. Preko 300 video razlag šolske snovi. https://pripravenamaturo.si/ Sledite jim lahko tudi na FB strani. Priporočamo tudi: Matzapiski.si

Učni listi – otroci.org

OTROCI.ORG V rubriki PREDŠOLSKI OTROCI najdete učne liste, primerne za predšolske otroke: črkovne sestavljanke, labirinti, pesmice o črkah, mali detektivi, pobarvaj črko, pravljice, risanke ipd. OTROCI.ORG dovoljuje rabo učnih listov…

Delovni zvezki in vadnice

Posebni brezplačni delovni zvezki in vadnice samo v času koronavirusa. V založbah Rokus Klett in Modrijan izobraževanje učencem prvostopenjskih srednjih šol ter njihovim staršem in učiteljem omogočajo brezplačni dostop do…

Čas za slovenščino 2

Čas za slovenščino 2 Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Čas za slovenščino 2: učbenik za začetno usposabljanje slovenščine kot drugega in tujega…

Čas za slovenščino 1

Čas za slovenščino 1  Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Čas za slovenščino 1: učbenik za začetno usposabljanje slovenščine kot drugega in tujega…

UČIMte.com – portal za učitelje

UČIMte.com je interaktivni portal Mladinske knjige, ki ponuja brezplačno gradivo za predšolsko vzgojo ter osnovno in srednjo šolo. https://www.ucimte.com/ Učiteljem je na voljo popolna podpora pri pedagoškem procesu. Zgolj z registracijo…

UČIMse.si – interaktivne naloge

UČIMse.si – interaktivne naloge založbe Mladinska knjiga za vse razrede osnovne šole in prvostopenjske srednje šole. https://www.ucimse.com/   Za pokušino: https://www.ucimse.com/promo/nalogeigre   Mladinska knjiga za lažje učenje doma v času…

Interaktivne vaje

Na spletni strani Interaktivne vaje lahko brskate med prosto dostopnimi vajami, ki so razporejene po šolskih predmetih. Vaje iz slovenščine so razdeljene po starostnih kategorijah – od 1. do 5. razreda (osnovna…

Radovednih pet

Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija za 4. in 5. razred, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena…

Lilibi.si – izobraževalni portal za učence

Lilibi.si je izobraževalni portal za učence v prvem triletju osnovne šole in za njihove učitelje. Vsebina portala je razdeljena na tri sklope: DEŽELA LILIBI E-GRADIVO GRADIVO ZA UČITELJE   Dežela Lilibi…

Spletne igrice Slika jezika

Spletne igrice Slika jezika Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani SLIKA JEZIKA Slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika Avtorji: Mihaela Knez, Matej…

Hrana, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del…

Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji

E-izobraževanje za potrebe poučevanja italijanščine v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja Delovna skupina: Valentina Budak, Sergio Crasnich, Erika Ferko, Roberta Kalc,…

Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji

E-izobraževanje za potrebe poučevanja slovenščine na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja Delovna skupina: Sara Brezigar, Biserka Cesar, Martina…

Čezmejna didaktika

ČEZMEJNA DIDAKTIKA Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja   E-izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi Delovna skupina : Barbara Baloh, Norina Bogatec, Silva Bratož, Hana Jakovac, Helena Maglica,…

Priročnik za čezmejne študente

Priročnik za čezmejne študente Podpora študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij, zlasti za področje vzgoje in izobraževanja.  Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja Avtorica besedila: Maja Mezgec…

Zmigaj se, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učni enoti Zmigaj se 1 in Zmigaj se 2 na avtentičnih primerih spodbujata…

Videoigrice in tehnologija, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učna enota Videoigrice in tehnologija na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o videoigrah, računalništvu,…

Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učna enota Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča…

Radi potujemo, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učna enota Radi potujemo na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o potovanju, turističnih…

Denar in dom, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učna enota Denar in dom na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o varčevanju…

V stanovanju, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le…

Moje telo v prostoru, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le…

Hrana, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le…

Oblačila, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le…

Moje telo v prostoru, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le…

Appartamento → *apartma?

Poletje je tu! Prav vsi, od otrok do najstarejših, že neučakano pričakujejo poletne počitnice. Nekateri se bodo odpravili v hribe, drugi na obalo; eni se bodo hladili v reki, drugi…

Koga ali česa ni? Rodilnika.

  Koga ali česa ni? Rodilnika. Lahko smo sicer srečni, da imamo v slovenščini “samo” 6 sklonov in ne 15 kot estonščina️ ali 14 kot finščina, a kljub temu vse…

Aula → avla?

  Zasledili smo … Obtoženi je stopil v avlo, kjer je potekala sodna obravnava. Senatorji imamo avlo vsak teden. Dijaki bodo imeli zborovanje v avli v 4. nadstropju. Gornje povedi…

Bullismo → bulizem?

  Prejeli smo vprašanje … Pozdravljeni, imam eno “smejoče” se vprašanje: katera je slovenska ustreznica za italijanski izraz “bullismo“? Na slovenskih šolah v Italiji temu rečejo kar bulizem. V Gigafidi je…

Interaktivne vaje

Papir in svinčnik stran: e-učenje, interaktivne vaje in podobne digitalne dejavnosti so … prihodnost, če ne že sedanjost! Seveda nekoliko pretiravamo, a tehnološkega napredka zadnjih desetletij ne moremo prezreti. Računalniki, tablični…

Predavanja, lekcije, tajništva, davki … – kviz študentske terminologije!

  Jutri bo na slovenskih univerzah in visokošolskih zavodih informativni dan, na katerem bodo maturanti lahko spoznali različne študijske programe in si tako pomagali pri odločanju o nadaljevanju svoje študijski…

Risanke v slovenščini!

  Starši si večkrat želijo, da bi otroci govorili “pravilno slovensko” in jih k temu neprestano nagovarjajo – pogosto brez pravih rezultatov. Zakaj? Ker se različne zvrsti uporabljajo v različnih…

Iz “itavenščine” v slovenščino!

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Kako vam gre kaj od…

Stalež …?

  Beseda stalež je ena tistih, ki se na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja uporabljajo drugače kot sicer v prostoru, kjer je slovenski jezik prevalenten. Drugačna, izvirna in lokalna raba sama…

Športni kviz

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Ustrezno označi! Tina Maze ima…

Kateri odgovor bo pravi?

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Skakali smo čez ...*vrvovrvjovrvImam ravne…

Izberi knjižno različico!

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Lase si po umivanju počešemo…

Ribič Pepe

Poznate Ribiča Pepeta? Kaj pa njegovega najboljšega prijatelja, ptiča Kakaduduja? Pepe je brkati stari morski volk, s svojo barkačo se je ustalil na pristaniškem pomolu, kjer ga vsak dan obiskujejo otroci.…

Počitnice

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Poiščite ustrezen prevod za italijanske…

Spalnica

  Pospravim ali naredim posteljo? Zlate ali sladke sanje? Kateri od teh stavkov je v slovenščini bolj sprejemljiv? V mladinski reviji Galeb, o kateri smo že pisali, lahko najdete veliko zanimivih vsebin: berila, uganke, pesmi, kreativne dejavnosti, pa tudi…

Uživancija na snegu

  Temi učne enote za učence in dijake (11-15 let) sta sneg in šport: prepoznavali boste kalke (in jih odpravljali!), pri glagolih bo poudarek na predponah, ob vsem tem pa…

Dijaški dom Gorica

Dijaški dom Gorica izvaja vrsto dejavnosti, ki so izrecno namenjene razvijanju jezikovnih veščin na območju slovensko-italijanskega jezikovnega stikanja. Te dejavnosti niso namenjene ponavljanju šolske snovi, ampak dodatnim vsebinam, ki niso…

Izberi pravilno slovnično obliko!

Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). ___________ ni videl, kako je prišlo…

Slastna pica (ali pizza?)

  Pica ali pizza? Mocarela ali mozzarella? Margerita ali margherita? Temi učne enote za učence in dijake (11-15 let) sta hrana in pica: reševali boste vaje o spolu samostalnika s…

Pravljica v kocki

  Pobarvajte risbice, izrežite in sestavite kocko in … pripravljeni ste za Pravljico v kocki!  S klikom na povezavo si lahko naložite pdf datoteko s kockami in navodila za igro. Namen…

Projekt Jezik-Lingua

Projekt je financiran s sredstvi Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013 je v omenjenem razdobju potekal tudi projekt Jezik-Lingua (www.jezik-lingua.eu). Glavni cilj projekta je bila promocija in širitev rabe italijanskega…

Dnevna soba

V mladinski reviji Galeb, o kateri smo že pisali, lahko najdete veliko zanimivih vsebin: berila, uganke, pesmi, kreativne dejavnosti, pa tudi vaje, s katerimi lahko otroci utrjujejo svoje znanje slovenščine.…

Kuhinja

V mladinski reviji Galeb, o kateri smo že pisali, lahko najdete veliko zanimivih vsebin: berila, uganke, pesme, kreativne dejavnosti, pa tudi vaje, s katerimi lahko otroci utrjujejo svoje znanje slovenščine. …

Prevozi

Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI).   Izberi odgovor, ki…

Kaj je …

  Test je nastal v sklopu projekta Jezikovni poligon, ki ga je Združenjse slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) pripravilo s strokovnim sodelovanjem Slovenskega raziskovalnega inštituta – (SLORI). Izberi pravilni odgovor! Kaj je…

O prednostih dvojezičnosti

Katere so prednosti dvojezičnosti je kompleksno, a vedno aktualno vprašanje. Deželna agencija za furlanski jezik (ARLeF) je pripravila serijo videoposnetkov o prednostih odraščanja v večjezičnem okolju. Na vprašanja, ki si jih pogosto…

Peruti ali krila?

  POVZETEK VAŠEGA VPRAŠANJA: “Napisati moram geslo za našo ekipo. V italijanščini bi bilo nekaj v stilu lo sport ti mette le ali. Ne vem pa, ali naj v slovenščini…
Menu