Zadružna kraška banka Trst Gorica in Slovenski raziskovalni institut (Slori) sta pred kratkim objavila spletni glosar bančne terminologije. V njem so zbrani najpogostejši izrazi (trenutno jih je okoli 150) s področja bančništva, podjetništva, računovodstva in financ. Namenjen je zaposlenim, poslovnim partnerjem, članom in širši skupnosti. Gre za rezultat dela strokovne skupine, ki jo sestavljajo Slorijeva jezikoslovka Matejka Grgič, prevajalka Aliče Mačkovšek in uslužbenec ZKB Martin Vidali, za spletno adaptacijo glosarja pa je poskrbel SLORI-jev sodelavec Damjan Popič. V dvojezičnem viru so obdelani najpogostejši in najsodobnejši termini s področja, ki je izjemno dinamično, kar pomeni, da se izrazoslovje stalno in hitro spreminja.

Glosar je dostopen na spletni strani Zadružne kraške banke Trst Gorica in na spletnem portalu Jezik na klik med jezikovnimi orodji (http://glosar-zkb.jeziknaklik.it/ ).

Vabimo vas, da ga preizkusite, uporabljate in širite med znanci.

Previous Post
#Smejsekviz 55 – Vejica 2
Next Post
#Smejsekviz 56 – Vejica 3

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed