IGRALNICA

igre, interaktivne didaktične dejavnosti

SPLETIŠČE

gradivo in dejavnosti, ki prispevajo k razvoju jezikovnih veščin

MEDIATEKA

pravljice, radijske oddaje, TV-oddaje, filmi, razni posnetki