ORODJARNA

e-priročniki, slovarji in
druga orodja

account_balance

UČILNICA

učne enote za razvijanje jezikovnih veščin in spretnosti

SEJMIŠČE

dejavnosti, ki prispevajo k razvoju jezikovnih veščin in spretnosti

AVDIOTEKA

pravljice, radijske oddaje, zvočni posnetki

PREDAVALNICA

spletna predavanja, zapiski, izročki, blogi …

SKLADIŠČE & SPLETIŠČE

razno gradivo in spletne povezave

VIDEOTEKA

filmi, TV-oddaje, razni
posnetki

IZPITIŠČE

testi, kvizi,
vprašalniki …

KNJIŽNICA

poljudni, strokovni in znanstveni članki

UČITELJIŠČE

gradivo za učitelje, profesorje, mentorje …

IGRIŠČE

igre, interaktivne didaktične dejavnosti

SVETOVALNICA

jezikovno svetovanje za slovenščino

VSEBINE V OSPREDJU:

Tu so (poleg ostalega gradiva)
zbrane vse učne enote,
ki so nastale v okviru projekta SMeJse
in so izrecno namenjene razvijanju jezikovnih veščin na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

Učne enote so avtorsko delo skupine strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu SMeJse.

Tu so zbrane raznovrstne objave,
ki so nastale predvsem v okviru
projekta SMeJse.
Gre za poljudna besedila o različnih jezikoslovnih temah – predvsem o manjšinskih jezikih in pojavih jezikovnega stikanja.

Te objave so avtorsko delo skupine znanstvenikov in strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu SMeJse.

STOPITE V STIK Z NAMI:

+39040636663
+39040369392
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Just to prove you are a human, please solve the equation: 24 + 9 = ?
Enter the equation result to proceed
Menu