UČILNICA

V tem razdelku objavljamo učno gradivo (delovne liste, vaje, učne enote …),
namenjeno različnim ciljnim skupinam.

Cilj tega gradiva je spodbujanje jezikovnih veščin in sporazumevalnih spretnosti v slovenskem jeziku,
predvsem na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. 

Poleg gradiva, ki je nastalo v sklopu projekta SMeJse,
je v tem razdelku zbrano tudi gradivo iz drugih sorodnih in partnerskih projektov,
na kar sproti opozarjamo uporabnike.

Več o cilji, metodologijah in uredniških usmeritvah si lahko preberete
na tej povezavi.

↓ Več o tem: ↓
Menu