V strokovnih besedilih uporabljamo premi govor, ko citiramo, sicer pa predvsem takrat, ko želimo svojo pripoved narediti bolj razgibano in privlačno. Preverite, ali res poznate pravila rabe ločil pri spremnem stavku in dobesednem navedku.

Dafne Marko: LOČILA PRI PREMEM GOVORU

ločila, pravopis, učilnicaD, učilnicaUD
Previous Post
Jezikovni podcast Radia Trst A o ločilih
Next Post
Učni list: Uporaba trpnika v slovenščini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed