POVZETEK VAŠEGA VPRAŠANJA:

“Napisati moram geslo za našo ekipo. V italijanščini bi bilo nekaj v stilu lo sport ti mette le ali. Ne vem pa, ali naj v slovenščini uporabim besedilo krilo ali besedo perut. Hvala.”

 

NAŠ ODGOVOR:

Italijansko besedo ala lahko v slovenščino prevajamo kot krilo ali kot perut. Oba prevoda sta pravilna, besedi pa se razlikujeta v rabi.

Perut je v slovenščini predvsem organ za letanje na trupu ptičev (‘koklja je skrila piščeta pod peruti’) ali na bajeslovnih bitjih (‘perut angela’) oz. kar je podobno takemu organu (‘perut vetrnice’). Skratka, perut je v slovenščini skoraj vedno nekaj fizičnega. Več o tem si lahko ogledate na portalu Fran, od koder so tudi povzete te definicije s primeri.

Krilo je lahko sinonim za perut (torej organ ptičev oz. bajeslovnih bitij), lahko pa ima še druge pomene: govorimo npr. o krilu politične stranke (‘konservativno krilo stranke’), delu letala (‘čez krila meri letalo 67,88 metra’), delu pljuč (‘desno, levo krilo’), delu stavbe (‘zahodno krilo’), položaju pri športu (‘igrati na položaju desnega krila’). Več o tem si lahko ogledate v Slovarju slovenskega jezika, od koder so tudi povzete te definicije s primeri.

V frazemih, pregovorih in geslih (torej tudi v reklamnih in drugih oglasih) pogosteje uporabljamo besedo krilo kot besedo perut: ‘vzeti koga pod (svoje) krilo’, ‘spodrezati komu krila’, ‘pristriči čemu/komu krila’, ‘komu zrastejo kril’a, ‘krila domišljije’, ‘(po)leteti na krilih česa’, ‘kaj da komu krila’ … Primere rabe lahko poiščete z naprednim iskanjem v korpusu Gigafida.

Če morate besedo torej uporabiti v prenesenem pomenu, vam svetujemo, da se odločite za krila in ne za peruti. Znan proizvajalec poživilne oz. energijske prijače je npr. za slovenski prevod svojega slogana tudi uporabil besedo krila (in ne peruti!) …

#avtorSMeJse, #besede, predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Pouk slovenščine na italijanski šoli v Trstu
Next Post
Poslušajte pravljice!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed