Pouk slovenščine na italijanski šoli v Trstu

Uvajanje pouka slovenščine kot drugega/tujega na šolah z italijanskim učnim jezikom je ena aktualnih tem na področju didaktike slovenskega jezika v Italiji. Raziskave, opravljene v okviru drugih območij v Evropi, kjer živijo narodnostne manjšine, so že dokazale, da je pouk manjšinskega jezika na večinskih šolah ključnega pomena za nadaljnji razvoj manjšinskih skupnosti in njihovega jezika. Kljub nespornim prednostim, ki jih ima uvajanje manjšinskega jezika na šolah z večinskim učnim jezikom, pa ostaja to vprašanje še vedno odprto in nerešeno.

O enem redkih primerov dobrih praks je izšla študija Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu / A scuola di sloveno: una ricerca sull’insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste. Gre za raziskavo o pouku slovenščine na  Večstopenjskem zavodu z italijanskim učnim jezikom Iqbala Masiha v Trstu, ki je vključil v predmetnik tudi pouk slovenščine kot drugega tujega jezika Evropske unije. Pouk se je začel v šolskem letu 2009/2010 in je potekal v sodelovanju z Večstopenjskim zavodom s slovenskim učnim jezikom Vladimirja Bartola v Trstu. Knjigo, ki analizira obdobje prvih štirih let pouka slovenščine, sta izdali Sklad Libero in Zora Polojaz ter Slovenski raziskovalni inštitut SLORI.

Uvodni del publikacije obsega razmišljanje ravnatelja Večstopenjskega zavoda Iqbala Masiha, prof. Andrea Avona, o pomenu pouka slovenščine na italijanskih šolah in pričevanje učiteljic Christine Biber, Irine Moire Cavaion, Nastje Colja, Barbare Kosmina in Kristine Kovačič, ki so na strokovnih temeljih oblikovale in razvile didaktični model pouka slovenščine kot drugega tujega jezika. Analiza rezultatov raziskave, ki sta jo Norina Bogatec in Veronika Lokar opravili med učenci pouka slovenščine in njihovimi starši, pa sestavlja osrednji del publikacije. Spremno besedo je napisala dr. Vlasta Polojaz, predsednica Sklada Libero in Zora Polojaz.

 

NALOŽI SI PUBLIKACIJO V PDF-FORMATU

 

poučevanje, raziskava, spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeUD
Previous Post
Vloga narečja pri usvajanju/učenju jezika
Next Post
Peruti ali krila?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed