Kdo s(m)o dvojezični govorci? Se dvojezični rodimo/rodijo ali to postanemo/postanejo?

Kako, kdaj in kje se razvijejo tista jezikovna znanja, spretnosti in veščine, ki opredeljujejo dvojezične govorce?

V okviru projekta Jezik-Lingua je izšla žepna strokovna publikacija, ki odgovarja na taka in podobna vprašanja, poleg tega pa ponuja nekaj koristnih nasvetov za starše otrok, ki obiskujejo šolo s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Avtorica dvojezične knjižice Dvojezično otroštvo: navodila za uporabo / L’infanzia bilingue: istruzioni per l’uso je dr. Susanna Pertot.

 

 

#JezikivStiku, #knjige, #ManjsinskiJezik, #UsvajanjeJezika, dvojezičnost, spletiščeO, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Kaj je JEZIKOVNA IZPOSTAVLJENOST / IZPOSTAVLJENOST JEZIKU?
Next Post
Iniziativa → pobuda?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed