Novi viri Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Z veseljem predstavljamo celo vrsto novih virov, ki so nastali pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik:

 

  • 🆕 iČAS – interaktivni učbenik za začetno učenje slovenščine
Interaktivne dejavnosti za 🔡učenje besed, ⏯poslušanje, 👀branje, ✏️pisanje in 〰️slovnico.
5 tem s 15 podtemami sovpada z učnimi enotami v učbeniku Čas za slovenščino 1 in ga vsebinsko dopolnjujejo.
Kmalu bodo delujočim nalogam dodali še nove. 🙌
  • 🆕Slovar za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika – SLOGOST🔡
Slovar obsega skoraj 1000 besed, ki jih uporabniki poznajo na stopnji A1. Vsako geslo vsebuje slovnične in pomenske informacije o besedi, uporabne primere, zvok in sliko, poleg tega pa tudi prevod v tri tuje jezike – angleščino, madžarščino in albanščino.
  • 🆕Učbenik ‘Čas za slovenščino 1’, prilagojen za slepe mladostnike, ki se učijo slovenščino kot drugi ali tuji jezik
Slepi in slabovidni mladostniki za učenje slovenščine kot drugega jezika doslej niso imeli primernega učnega gradiva. ‘Čas za slovenščino 1’ ni bil le preprosto preveden v brajico, kot je to v navadi v slovenskem prostoru, ampak je bil za namen poučevanja slepih mladostnikov posebej prilagojen, tako da ključne vsebine in dejavnosti, ki so pomembne za začetno učenje slovenščine, niso bile okrnjene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed