KDO SMO

Projekt SMeJse sooblikuje skupina strokovnjakov za področje italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

PARTNERJI

VODJA PROJEKTA

SODELAVCI

STROKOVNI SVET

VODJA PROJEKTA

Koordinira projektne dejavnosti in vodi skupino sodelavcev.

Maja Melinc Mlekuž

Raziskovalka, zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI), slovenistka in didaktičarka.

SODELAVCI

Projektne aktivnosti izvaja širša skupina sodelavcev – to so predvsem jezikoslovci, učitelji, prevajalci, lektorji, grafični oblikovalci in študenti.

Matejka Grgič

jezikoslovka, prevajalka in lektorica; idejna zasnova portala SMeJse

Andreja Kalc

jezikoslovka, prevajalka in lektorica

Maja Melinc Mlekuž

jezikoslovka, didaktičarka in lektorica

Damjan Popič

jezikoslovec in prevajalec

Sodelavci pri projektu Nadgradnja in aktualizacija portala SMeJse; zbirka učnih enot Rastoča slovenščina:

Nastja Gherlani

magistrica profesorica razrednega pouka

Dunja Grgič

učiteljica razrednega pouka, diplomirala iz leposlovnih ved na univerzi v Trstu, specialistka za poučevanje tujega jezika v osnovni šoli

Alex Devetak

komparativist in profesor slovenščine

Dafne Marko

prevajalka in lektorica, učiteljica tujih jezikov

Martina Pettirosso

zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu, skrbi za grafično oblikovanje publikacij idr. gradiv

Vito Poredoš

profesor slovenščine in književnosti

Sodelavci pri projektu Spodbujanje razvoja jezikovnih veščin za potrebe sporazumevanja v slovenskem jeziku:

Jasmin Franza

magistrirala iz prevajanja (slo-ita-eng) na Filozofski fakulteti UL

Vesna Jagodic

profesorica slovenščine, zgodovine in zemljepisa na Državni večstopenjski šoli s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom

Marija Kostnapfel

profesorica slovenščine in zgodovine na Trgovskem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Gorici

Polona Liberšar

slovenistka, zaposlena na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik, učiteljica slovenščine na Univerzi v Padovi

Jaruška Majovski

diplomirana slovenistka in komparativistka

Franc Vaupotič

diplomiran slovenist, učitelj slovenščine

Jana Žigon

pedagoginja in profesorica italijanskega jezika in književnosti, vzgojiteljica v dvojezičnem okolju

STROKOVNI SVET

Strokovni svet postavlja smernice, določa cilje in nadzira izvajanje dejavnosti.

Nataša Gliha Komac

Raziskovalka, zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, sodelavka pri novem slovarju slovenskega knjižnega jezika, docentka za slovenski jezik.

Susanna Pertot

Psihoterapevtka in docentka psiholingvistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, ukvarja se s psihologijo jezika, otroško dvojezičnostjo, etnično identiteto, vzgojo in jezikovnim načrtovanjem na narodnostno mešanem območju.

Majda Kaučič-Baša

Izredna profesorica za slovenski jezik in sociolingvistiko; ukvarja se sociolingvistiko slovenskega jezika, zlasti s položajem slovenskega jezika v Italiji, predavala je na različnih univerzah v Sloveniji in Italiji.