“Naši uradi bodo med prazniki zaprti.”

“Direktorja danes ni v uradu.”

“Kupili smo nekaj uradniškega materiala in pohištva.”

Kaj menite o gornjih povedih? Klasične definicije, ki jezikovne rabe delijo na PRAVILNE in ZGREŠENE, ob teh primerih ne pridejo v poštev. Slovnično in pravopisno so namreč gornji primeri neoporečni … a čim se oddaljimo od italijansko-slovenske meje, zvenijo nekoliko čudno, nenavadno, eksotično. Zakaj?

Zato, ker smo v gornjih primerih s slovensko besedo urad prevedli italijansko besedo ufficio, ki pa ima (vsaj) dva pomena: po eni strani je to organ, služba, oddelek ali enota neke ustanove, po drugi strani pa prostor, kjer se opravljajo upravni, pisarniški posli. Raba besede ufficio s tem drugim pomenom je v italijanščini zelo pogosta: stavek andare in ufficio je postal že skoraj sinonim stavka andare al lavoro (iti v službo).

V slovenščini pa ima beseda ‘urad’ predvsem prvi pomen: lahko je organ, ustanova, služba (npr. Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu) ali pa oddelek, enota (npr. urad za stike z javnostmi). SSKJ2 nas sicer opozarja, da lahko besedo ‘urad’ uporabljamo tudi v prenesenem pomenu za prostor, kjer imajo omenjeni organi, ustanove, službe, enote ali oddelki svoj sedež. Vendar pa je taka raba veliko bolj omejena kot v italijanščini, kar lahko odkrijemo, če si vzamemo čas in natančneje pobrskamo po korpusu Gigafida.

Na splošno in brez prenesenih pomenov bi namreč prostoru, kjer se običajno opravljajo upravni ali pisarniški posli, rekli pisarna.

Če torej nismo res zaposleni v ustanovi ali enoti, ki se imenuje Urad za xy, bomo na vrata raje napisali, da je med prazniki zaprto tajništvo, (sprejemna) pisarna; zaprti so lahko tudi prostori ali pa kar celo podjetje, ustanova, organizacija: “Cenjene stranke obveščamo, da bo naše podjetje med prazniki zaprto.”

Po istem vzorcu bomo rekli, da direktorja ni v službi / v pisarni / na oddelku / …. In namesto “uradniškega materiala” bomo raje kupovali pisarniški ali potrošni material (materiale di cancelleria), prav tako pa po potrebi tudi pisarniško pohištvo (mobili da ufficio). “Orario d’ufficio” ni “urnik urada”; to so uradne ure. In vzklik “ves dan sem bila v uradu!” se v slovenščini po navadi glasi “ves dan sem bila v službi / v pisarni”.

 

 

 

 

 

#avtorSMeJse, #besede, #JezikivStiku, predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Kako pišemo božič (dan samostojnosti, silvestrovo, novo leto …)?
Next Post
Težave z diplomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed