Učni list: Glagola morati in moči

Glagola MORATI in MOČI pogosto zamenjujemo. Preverite svoje znanje in rešite učni list, ki ga je pripravila Dafne Marko.

GLAGOLA MORATI IN MOČI

glagol, slovnica, učilnicaD, učilnicaUD
Previous Post
Učni list: Oziralni zaimki v slovenščini
Next Post
Jezikovni podcast Radia Trst A o ločilih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed