Učni list: Glagola morati in moči

Glagola MORATI in MOČI pogosto zamenjujemo. Preverite svoje znanje in rešite učni list, ki ga je pripravila Dafne Marko.

GLAGOLA MORATI IN MOČI

, , ,
Previous Post
Učni list: Oziralni zaimki v slovenščini
Next Post
Jezikovni podcast Radia Trst A o ločilih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed