Verjetno ste že velikokrat slišali, da slovenščina ne mara trpnika. Trditev le delno drži, saj slovenščina pozna dva glagolska načina in lahko oba (ustrezno) uporabljamo, odvisno od okoliščin oziroma besedilne zvrsti, s katero imamo opravka.

#Smejsekviz 20

Izberi ustrezni odgovor!

#smejsekviz, kviz, predavalnicaŠ, test, učilnicaD
Previous Post
#Smejsekviz 19 VEZAJ ALI POMIŠLJAJ?
Next Post
#Smejsekviz 21 SVOJILNI IN VRSTNI PRIDEVNIKI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed