#Smejsekviz 21 SVOJILNI IN VRSTNI PRIDEVNIKI

 

#Smejsekviz 21

Izberi ustrezni odgovor!

  • Slovenski pravopis predpisuje, da svojilne pridevnike moškega spola izpeljujemo s končnico -ov/-ev, ženske pa s končnico -in. Kako pa tvorimo vrstne?
#smejsekviz, kviz, predavalnicaŠ, test, učilnicaD
Previous Post
#Smejsekviz 20 PASIV OZ. TRPNIK
Next Post
#Smejsekviz 22 PONAVLJANJE SKLANJATEV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed