#Smejsekviz 22 PONAVLJANJE SKLANJATEV

#smejsekviz na današnjem meniju ponuja pregled živosti in neživosti, dajalnika in mestnika, množine samostalnikov srednjega spola in pregibanje številke štiri. Uspešno reševanje! 😉

#Smejsekviz 22

Izberi ustrezni odgovor!

#smejsekviz, kviz, predavalnicaŠ, test, učilnicaD
Previous Post
#Smejsekviz 21 SVOJILNI IN VRSTNI PRIDEVNIKI
Next Post
#Smejsekviz 23 SKUPAJ ALI NARAZEN?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed