Itinerarij od čutov k občutkom za jezikovne sladokusce

Kakofonija človeških naseljih: čut za tišino – slušna čuječnost in dnevnik čutnih vtisov

Jezik oziroma dobra jezikovna zmožnost pomaga lažje živeti tudi duševno, ne samo materialno. Čuti nam pri tem lahko izredno pomagajo. Predlagamo vam besedno igro, ki bo uporabna tako v šoli kot za kakovostno in zabavno družinsko preživljanje prostega časa. Tako urimo ustvarjalno pozornost do okolice, prepoznavanje svojih odzivov nanjo, predvsem pa širimo besedišče, izgovarjamo in zapisujemo nenavadnejše besede, aktivno lahko brskamo po jezikovnih virih.

Ni nujno, da se nam življenje izprazni in napolni samo z digitalnimi vsebinami, ko smo prisiljeni ždeti doma. Prisluhnimo in ugotovimo, ali sploh lahko kdaj slišimo tišino, poiščimo čim več besed za slišano – pogovarjajmo se o tem in morda tudi zapišimo. Mi vam predlagamo uho, sami pa se lahko posvetite tudi drugim čutom.

FOTO: By Carlos Gonzalez from FreeImages

 

ZVOČNI DNEVNIK

Zamisli se lahko lotimo na različne načine, vendar vselej aktivno v slovenščini – le tako bo naša osebna potopitev v jezik uspešna.

  1. Otroci naj ustvarijo (posnamejo s telefonom) digitalni dnevnik najljubših zvokov dneva, ki ga lahko vedno znova poslušajo, ko so v stiski ali se želijo pomiriti. Zvoke morajo nekako katalogizirati: dodati jim morajo čim bolj zanimive opise – ti so lahko stvarni, naravoslovni ali domišljijski. Lahko pripravijo intervjuje z družinskimi člani in sestavijo seznam najljubših zvokov. Koliko različnih glagolov bodo pri tem uporabili je tudi naša skrb, enako kot to, ali so uporabili raznovrstne besedne zveze: požvenkljavati, zvenketati, deleč slišim kovinske zvoke jamborov v pristanišču, za vogalom nekdo brusi okna, v hiši nasproti pomivajo posodo, ker je slišati zvok krožnikov in vode … moj najljubši zvok. Čez trideset let bo to lahko postal zanimiv družinski spominski arhiv. Zamisli si lahko sposodimo tudi pri projektu Kmetijskega inštituta Slovenije Kdo se oglaša okoli našega doma?
  2. Dnevnik je lahko tudi ročno izdelan zvezek. Izberimo prav posebno pisalo ali celo več, ki bodo namenjena samo zapisovanju tega dnevnika. Aktivnost je dobro časovno omejiti, sicer morda postane dolgočasna. Otroci naj si en teden zapisujejo zanimive, prijetne in neprijetne zvoke, ki so jih slišali skozi dan. Lahko jih tudi narišejo ali jih povežejo z drugimi čuti – oblika naj bo čim bolj prosta, vendar pod pogojem, da bo vsebovala vsaj nekaj težavnih besed.
  3. Besedno tekmovanje s seznami. Če je pod isto streho več otrok ali imamo opravka s skupino, jih opremimo z listki, kartončki ali manjšimi zvezki, na katere nekaj dni zapisujejo najrazličnejše zvoke. Tako pridobljene sezname nato pri skupni aktivnosti preverjamo in dodamo kanček kompetitivnosti z nagradami. Že na začetku igre določimo toliko kategorij nagrad, kot je mladih udeležencev, da bo vsak nominiran vsaj v eni kategoriji. Med pogovorom o slišanem in zapisanem pazimo, da bomo uporabljali čim več sinonimov in bodimo ustvarjalni.

 Njihovo motivacijo vzdržujemo z lastnim dejavnim zanimanjem!

Napisala: Andreja Kalc

 

Priporočamo tudi:

predavalnicaŠ, učilnicaD, učilnicaU, učilnicaUD
Previous Post
Čutna slovenščina II
Next Post
Koronska terminologija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed