Učni list: Dovršni in nedovršni glagoli

Glagolom v slovenščini lahko pripišemo različne lastnosti: osebošteviločasnaklonnačin in vidV novem učnem listu si bomo pogledali glagolski vid oz. razliko med dovršnimi in nedovršnimi glagoli.

Nedovršni glagoli izražajo trajanje oz. dejanje, ki ni omejeno v času (kaj se dogaja, kaj delam ipd.), dovršni pa enkratno dejanje, ki je torej omejeno v času (kaj se je zgodilo, kaj naredim ipd.).

 

Dafne Marko: DOVRŠNI IN NEDOVRŠNI GLAGOLI

glagol, glagolski vid, slovnica, učilnicaD, učilnicaUD
Previous Post
Tečaji slovenščine kot drugega/tujega jezika
Next Post
Spletni portal Osvoji znanje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed