Davčna terminologija: *komercialist in *agencija za prihodke

 

V eni prejšnjih objav smo v tej rubriki obravnavali davčno prijavo, ki je ponesrečen prevod italijanske besedne zveze dichiarazione dei redditi; v slovenščini je to napoved za odmero dohodnine.

A davčna prijava ni edini terminološki spodrsljaj na tem področju.

Nič kaj bolj posrečena ni raba besede komercialist za človeka, ki nam pomaga pri izpolnjevanju napovedi za odmero dohodnine. Italijanskega poklica commercialista ne moremo namreč kar sloveniti s prvim izrazom, ki nam pride na misel. Beseda komercialist v slovenščini res obstaja in se tudi pogosto uporablja (v referenčnem korpusu Gigafida ima kar 4.231 zadetkov), pomeni pa nekaj čisto drugega kot italijanska beseda commericalista. Komercialist je uslužbenec, ki opravlja komercialne posle, kot pravi SSKJ2 – skratka, prodajalec (ne v trgovini, ampak v podjetju), trgovski potnik, zastopnik, poslovnež. Besedi commericalista in komercialist sta torej lažna prijatelja: imata podobno obliko, a različen pomen. H komercialistu ne hodimo, da bi nam pomagal pri napovedi za odmero dohodnine, ampak zato, ker želimo kaj kupiti. Z davčnimi posli pa se ukvarja računovodja – ta beseda ima v slovenščini veliko širši pomen kot v italijanščini, kjer strogo ločujemo med ragioniere, contabile in commercialista.

Terminologija z davčnega področja nam povzroča težave tudi takrat, ko moramo komu povedati, kateri instituciji predložimo napoved za odmero dohodnine. To je v italijanščini Agenzia delle Entrate, ki v prevodu vse prepogosto postane Agencija za prihodke.

www.agenziaentrate.gov.it

Pri prevajanju imen institucij se v glavnem držimo dveh (oziroma treh) pravil:
1. preverimo, ali v referenčnem prostoru (za nas je to Slovenija) obstaja institucija, ki opravlja enake ali vsaj podobne posle;
2. če res ne najdemo nič niti približno podobnega, imamo dve možnosti – ali
(2a) ime pustimo v izvirniku ali
(2b) ime prevedemo tako, da je za povprečnega govorca danega jezika splošno razumljivo.

Prevod Agenzia delle Entrate – Agencija za prihodke krši v bistvu obe načeli: prvič zato, ker podobna institucija v Sloveniji že obstaja, drugič zato, ker je izmišljeno ime povprečnemu slovenskemu govorcu, ki ni zamejec, popolnoma nerazumljivo: besedna zveza agencija za prihodke ima v referenčnem korpusu 28 zadetkov, od tega kar 26 v zamejskih medijih.

Agenzia delle Entrate je v Sloveniji Finančna uprava (oz., če želimo biti natančni, Finančna uprava Republike Slovenije, FURS). Nobenega razloga ni, da ne bi s tem terminom (seveda brez sklicevanja na Republiko Slovenijo!) prevajali tudi imena Agenzia delle Entrate. Do leta 2014 so v Sloveniji imeli Davčno upravo, tako da bi bil ev. tudi ta termin ustrezen in razumljiv … čeprav seveda ni razloga, da bi zdaj uvajali že zastarelo poimenovanje.

Nekaj več domišljije potrebujemo, ko moramo prevesti kako bolj eksotično italijansko posebnost, npr. rottamazione delle cartelle esattoriali. Tu res potrebujemo prevajalca, ki ima veliko znanja s področja terminologije, dober občutek za sporazumevalne prakse v določenem jezikovnem okolju in, povejmo si po pravici, tudi nekaj kilometrine za sabo. A to se že posebni primeri.

Vsaj tam, kjer gre za res osnovnošolske prevajalske naloge, si ne komplicirajmo življenja … Komercialista prepustimo njegovim prodajnim poslom, napoved dohodnine pa urejajmo z računovodjo in jo nato pošljimo finančni upravi.

#avtorSMeJse, #besede, #JezikivStiku, predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Davčna terminologija: začnimo s prijavami
Next Post
Koga ali česa ni? Rodilnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed