Večkrat se dogaja, da moramo iz italijanščine v slovenščino prevesti ime kake ustanove, družbenopolitične ali upravne skupnosti, pa tudi posameznih organov teh skupnosti ali ustanov. Praktičen primer, ki se večkrat pojavlja v medijih in drugje, je Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

 

Z veliko začetnico je seveda zapisana prva beseda, a ne samo. V italijanščini je namreč v takih primerih zapisovanje neprvih besed z veliko začetnico dovoljeno, razširjeno pa je zlasti takrat, ko se ime ustanove/organa uporablja tudi v kratični obliki, v tem primeru MIUR.

Treccani: Nei nomi ufficiali di enti, organizzazioni, istituzioni ecc. formati da due o più parole, l’uso della maiuscola per le iniziali delle parole che seguono la prima è facoltativo. Mercato comune europeo / Mercato Comune Europeo

To pa NE velja za slovenščino, ki ima za zapisovanje velikih začetnic veliko strožja pravila od italijanščine – in pri prevajanju moramo zapisovanje prilagoditi pravopisnim pravilom ciljnega jezika!

Kam moramo torej pogledati? Ustrezni normativni priročnik je Slovenski pravopis (SP), ki je sestavljen iz pravil in slovarskega dela. Pravopis predpisuje normo za pravilen zapis in izgovor slovenskega knjižnega jezika – je skratka nekakšen jezikovni “zakonik”, ki ga moramo upoštevati zlasti v uradnih, formalnih okoliščinah … na primer pri prevodu imena ministrstva.

Na portalu Fran  lahko iščete tudi po pravilih, ki se vam bodo odprla kot pdf datoteka. Tu poiščite poglavje o rabi velikih in malih črk (§ 26, str. 9) – odgovor se skriva v podpoglavju o stvarnih imenih (§ 77, str. 14):

Stvarna imena zaznamujejo posamezne knjige, besedila, kipe in druga umetnostna dela, organizacije, ustanove, podjetja, lokale, nekatera vozila, industrijske znamke ipd. Pri večbesednih imenih pišemo neprvo besedo z veliko začetnico samó, če je sama po sebi lastno ime (npr. Novi Matajur – Novi svet).

V 102. paragrafu so natančneje navedeni posamezni primeri organov družbenopolitičnih skupnosti in ustanov, med katerimi so tudi ministrstva. Pravilen slovenski zapis italijanskega ministrstva bo torej: Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje.

 

#avtorSMeJse, #JezikivStiku, pravopis, predavalnicaŠ, učilnicaD, začetnica
Previous Post
Športni kviz
Next Post
Stalež …?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed