Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

V stanovanju (učna enota za osnovno šolo)

Pravilno poimenovanje gospodinjskih aparatov, njihov opis, poimenovanje dejanj (npr. likati, sesati …). Učenci utrjujejo poznavanje slovenskih besed, znajo opisati delovanje gospodinjskih aparatov, spoznavajo in utrjujejo glagole, povezane z domačimi opravili, utrjujejo sklanjatve (odgovarjajo na vprašanje kje, kam itd.).

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

Avtorici: Biserka Cesar, Martina Croselli

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

dom, stanovanje, učilnicaU, učna enota
Previous Post
Moje telo v prostoru, EDUKA2
Next Post
Denar in dom, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed