Moje telo v prostoru, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

Moje telo v prostoru (učna enota za osnovno šolo)

Učenci razvijajo veselje do športnih dejavnosti, obvladujejo svoje telo v različnih položajih, navajajo se na upoštevanje pravil, utrjujejo slovensko besedišče, razvijajo orientacijo v prostoru, spoznavajo nove pojme, kot sta na primer vrsta in kolona, z gibalnimi vajami usvajajo prostorske pojme na/pod/pred/za, sproščeno izvajajo različne štafetne igre.

  • Pozor na povelje! Kolona po 4;
  • Klobuček, kje si? Pod sošolcem;
  • Klobuček, kje si? Na sošolcu;
  • Pozor na povelje! Kolone in vrste;
  • Štafetne igre.

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

Avtorici: Biserka Cesar, Martina Croselli

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

gibanje, šport, učilnicaU, učna enota
Previous Post
Hrana, EDUKA2
Next Post
V stanovanju, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed