Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

Hrana (učna enota za osnovne šole)

Učenci se seznanijo z zdravimi prehranskimi navadami ter pomenom raznovrstne prehrane, spoznajo nekatere vrste živil in njihov pomen v zdravi prehrani, utrjujejo slovensko besedišče v povezavi s hrano, seznanijo se s primeri napačne uporabe nekaterih besed zaradi vpliva italijanskega jezika. Učenci uporabljajo besedno zvezo »všeč mi je« oz. »ni mi všeč«, ločijo sadje in zelenjavo po barvah, prepoznajo besede, ki se začenjajo z enakim prvim glasom itd.

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

Avtorici: Biserka Cesar, Martina Croselli

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

 

 

hrana, učilnicaU, učna enota
Previous Post
Oblačila, EDUKA2
Next Post
Moje telo v prostoru, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed