Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

Oblačila (učna enota za vrtce)

Otroci spoznavajo in poimenujejo različne vrste oblačil, ločujejo primerna in neprimerna oblačila glede na letni čas in kraj bivanja, razločujejo in poimenujejo oblačila na sebi, uporabljajo besede za dejanja, ki se nanašajo na oblačenje in obuvanje.

Avtorici: Ester Derganc, Sara Burolo

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

Kot prikaz navedenih aktivnosti sta posneta dva krajša filma, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje:
• Zebe me;
• Vroče je.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

igriščeO, oblačila, učna enota
Previous Post
Moje telo v prostoru, EDUKA2
Next Post
Hrana, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed