Moje telo v prostoru, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

Moje telo v prostoru (učna enota za vrtce)

Otroci spoznavajo in poimenjujejo dele telesa, ustrezno poimenjujejo čutila in njihovo vlogo, spoznavajo besede za dejanja, ki jih izvajajo ob posnemanju gibov, dramatizirajo izmišljene vsebine. Z različnimi učnimi metodami se otroci seznanijo z besediščem in pomenom na področjih telesa, giba in govora ter usvojijo zrazje, ki se nanaša nanje in druge.

Avtorici: Ester Derganc, Sara Burolo

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

Kot prikaz navedenih aktivnosti sta posneta dva krajša filma, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje:
• Deli telesa v dvojicah;
• Pesmica o delih telesa.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

 

gibanje, igriščeO, telo, učna enota
Previous Post
Učna priprava – O treh sinovih
Next Post
Oblačila, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed