Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah.

Učna enota Videoigrice in tehnologija na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o videoigrah, računalništvu, socialnih omrežjih, tehnoloških pripomočkih.
Izpostavljeni so pojavi jezikovnega stikanja – zagate pri prevajanju, pragmatična pravila (glagolski način). Navedene so spletne povezave za nadaljnje informacije, učna enota pa uvaja tudi različne besedilne vrste,

Avtorica: Christina Biber

Urednice: Matejka Grgič, Polona Liberšar, Maja Melinc Mlekuž

 

tehnologija, učilnicaD, učilnicaUD, učna enota
Previous Post
Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost, EDUKA2
Next Post
Zmigaj se, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed