Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost, EDUKA2

Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah.

Učna enota Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o ločevanju odpadkov, onesnaževanju okolja ipd. Izpostavljeni so pojavi jezikovnega stikanja – paronimi, kalki, prevodi večpomenskih besed, frazeologija in raba se/si. Navedene so spletne povezave za nadaljnje informacije. Učna enota uvaja tudi različne besedilne vrste.

Avtor: Franci Vaupotič

Urednice: Matejka Grgič, Polona Liberšar, Maja Melinc Mlekuž

okolje, učilnicaD, učilnicaUD, učna enota
Previous Post
Radi potujemo, EDUKA2
Next Post
Videoigrice in tehnologija, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed