Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah.

Učna enota Radi potujemo na avtentičnih primerih spodbuja širjenje besedišča o potovanju, turističnih znamenitostih, prevoznih sredstvih ipd. Izpostavljeni so pojavi jezikovnega stikanja – paronimi, kalki, prevodi večpomenskih besed, frazeologija in raba se/si. Navedene so spletne povezave za nadaljnje informacije. Učna enota uvaja tudi različne besedilne vrste.

Avtorica: Vesna Jagodic

Urednice: Matejka Grgič, Polona Liberšar, Maja Melinc Mlekuž

potovanje, promet, turizem, učilnicaD, učilnicaUD, učna enota
Previous Post
Denar in dom, EDUKA2
Next Post
Varstvo okolja, naložba v našo prihodnost, EDUKA2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed