Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah.

Učni enoti Zmigaj se 1 in Zmigaj se 2 na avtentičnih primerih spodbujata širjenje besedišča o vrstah športa, prostorih za trening, športnih rekvizitih in vrstah poškodb.
Izpostavljeni so pojavi jezikovnega stikanja — paronimi, zagate pri prevajanju, kalki, raba frazemov. Navedene so spletne povezave za nadaljnje informacije.
Učni enoti uvajata tudi različne besedilne vrste.

Avtorica: Jana Žigon

Urednice: Matejka Grgič, Polona Liberšar, Maja Melinc Mlekuž

 

šport, učilnicaD, učilnicaUD, učna enota
Previous Post
Videoigrice in tehnologija, EDUKA2
Next Post
Priročnik za čezmejne študente

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed