Delovno pravo: *terminske pogodbe, *odvisni delavci in *objave natečajev

 

Delo, služba, prekariat in vse, kar je s tem povezano, je po vseh verjetnostih najbolj žgoča tema naše družbe.  In z aktualnimi temami pridejo na dan tudi aktualna terminološka vprašanja …

 

Splošen problem – splošna terminologija

S področjem dela se sicer ukvarjajo pravniki, politiki, raziskovalci in drugi strokovnjaki. A ker gre za splošen problem, ki zadeva milijone ljudi po vsem svetu, je sicer strokovna terminologija že prodrla v naše vsakdanje besedišče – postala je torej del našega “splošnega” jezika. Z njo se srečujemo v medijih, na družbenih omrežjih ter ob stiku z različnimi službami in zavodi, ki nudijo pomoč na tem področju.

Isti problem – usklajena terminologija

Ker se s problemi na področju dela in zaposlovanja srečujejo različne države in naddržavne tvorbe (npr. EU), ki se morajo v medsebojnem pogovarjanju in dogovarjanju tudi sporazumeti, je terminologija na tem področju v veliki meri že usklajena. To pomeni, da obstajajo ustaljeni, celo normirani in uradni prevodi posameznih izrazov. Za terminološko usklajevanje na ravni EU skrbijo različne službe, sad njihovega dela pa so javno dostopna orodja (npr. IATE), s katerimi si lahko pomagamo pri prevajanju … tudi iz italijanščine v slovenščino.

Prevajanje ni samo … prevajanje

Ko prevajamo (predvsem pa: ko prevajamo strokovno terminologjjo!), si izrazov ne izmišljamo, ne prevajamo “po ušesu” in ne izbiramo besed, ki so “nekam podobne” izvirniku. Ko pišemo/govorimo o področju, ki je že regulirano, pač preverimo (oz. poguglamo), kateri izrazi so že uveljavljeni … mogoče celo normirani.

Nekaj primerov: terminske pogodbe, natečaji in odvisni delavci

V italijanščini imamo na primer izraze contratto a termine, concorso in lavoratore dipendente. Če se lotimo dobesednega prevajanja, dobimo seveda v slovenščini terminske pogodbe, natečaje in odvisne delavce. V čem je težava? Predvsem v tem, da ti izrazi v slovenščini pomenijo nekaj drugega kot italijanski izrazi v izvirniku …

  • Contratto a termine -> terminska pogodba?

Contratto a termine je pogodba o zaposlitvi za določen čas. Terminska pogodba pa je nekaj drugega: to je pogodba za (bodoči) nakup vrednostnih papirjev, blaga ali storitev – v ita: contratto future, contratto per operazioni a termine in cambi. Skratka: terminska pogodba nima veze z delom in zaposlitvijo; uporabljamo jo na področju financ in trgovanja.

  • (Bando di) concorso -> (Objava) natečaj(a)?

Ko govorimo o zaposlovanju osebja (prevajalcev, profesorjev, uradnikov …) v javni upravi, je italijanski bando di concorso v slovenščini najpogosteje razpis prostih delovnih mest ali razpis selekcijskega postopka za prosta delovna mesta. Beseda  natečaj v slovenščini seveda obstaja in se tudi uporablja, a običajno za izbiro zaključenih del oz. projektov (javni natečaj za celostno grafično podobo občine, javni natečaj za projekt drugega tira …), redkeje pa za postopke zaposlovanja. 

  • Lavoratori dipendenti -> odvisni delavci?

V italijanščini so lavoratori dipendenti tisti delavci, ki so (stalno) zaposleni – to so torej (stalno) zaposleni delavci. Besedna zveza odvisni delavci v slovenščini obstaja, a pomeni nekaj čisto drugega kot v italijanščini: to so delavci, ki imajo težave z odvisnostjo … npr. od mamil, alkohola, iger na srečo ali česa drugega …

 

 

 

#avtorSMeJse, #besede, #JezikivStiku, predavalnicaŠ, prevajanje, terminologija, učilnicaD
Previous Post
Interaktivne vaje
Next Post
Bullismo → bulizem?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed