V gradivih o sklonih smo podrobno opisali vsak sklon posebej, v učnih listih pa lahko najdeš tudi razpredelnice s tipičnimi končnicami za vse tri spole. Ker pa v slovenščini obstajajo tudi posebnosti, si bomo v tem učnem listu pogledali, kakšne izjeme poznamo za ženski spol.

 

Dafne Marko: ŽENSKE SKLANJATVE IN POSEBNOSTI

 

 

Poglej tudi: MOŠKE SKLANJATVE IN POSEBNOSTI

 

samostalnik, skloni, slovnica, učilnicaD, učilnicaUD
Previous Post
Učni list: Moške sklanjatve in posebnosti
Next Post
Učni list: Srednje sklanjatve in posebnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed