Področje zdravstva je z vidika učinkovite in suverene rabe jezika eno najzanimivejših. Je namreč stičišče strokovne, znanstvene terminologije, ki jo uporabljajo zdravniki, in poljudnih, splošnih sporazumevalnih praks, ki jih uporabljamo navadni govorci. In ker se z zdravjem soočamo tako rekoč vsakodnevno, je teh kombinacij nešteto. Ne glede na to, kateri je naš prvi jezik ali v katerem jeziku smo se šolali – obisk zdravnika v Sloveniji je za vse nas, ki smo slovenščino usvojili ali se je učili zunaj njenega referenčnega okolja, posebna izkušnja.

Pri obisku slovensko govorečega zdravnika v okolju, kjer je slovenščina manjšinski jezik (na primer v Italiji), si namreč govorci, ki poznamo tudi večinski/prevalentni jezik, pogosto pomagamo s t.i. kompenzacijskimi strategijami: če slovenske besede ne poznamo, uporabimo kar italijansko … ali jo poslovenimo po lastnem občutku. Zato pa na področju zdravstva kar mrgoli pojavov jezikovnega stikanja. Ti pojavi so sicer sestavni del jezika, ga bogatijo in popestrijo; nadležni in zoprni pa postanejo takrat, ko zavirajo učinkovito sporazumevanje ali kot se pojavijo v okoljih, kamor ne sodijo – na primer v uradnih, formalnih, institucionalnih napisih.

Če torej doma rečemo, da “se je teta počutila slabo in smo jo morali odpeljati na prvo pomoč,” bo najbrž vsem družinskim članom jasno, da je šla teta na tisti oddelek v bolnišnici, ki se mu v italijanščini reče Pronto soccorso.

Če pa ta isti stavek izrečemo zdravniku v Sloveniji, nas ne bo razumel. Prav tako bo besedna zveza prva pomoč čudna in neustrezna, če se bo pojavljala na uradnih napisih in tablah v bolnišnici kot prevod italijanske besedne zveze pronto soccorso.

Zakaj?

Italijanska besedna zveza pronto soccorso ima dva pomena: 

  1. storitev, pomoč, ki jo nudimo osebi (v tem smislu se sicer pogosteje uporablja zveza primo soccorso);
  2. oddelek ali enota v bolnišnici, kjer strokovno osebje nudi nujno medicinsko pomoč.

 

V slovenščini je prva pomoč samo to, kar je v italijanščini primo soccorso: storitev hitre pomoči, ki jo nudimo ponesrečeni osebi; tečaj prve pomoči morajo npr. opraviti vsi bodoči vozniki, ki obiskujejo šolo vožnje.

Oddelek Pronto soccorso je v slovenskih bolnišnicah urgenca, urgentni center ali urgentni blok (če je večji). Urgenca je npr. tudi slovenski naslov znane ameriške serije E.R. (v ital. Medici in prima linea). Zdravstveni domovi pa imajo ambulante za nujno medicinsko pomoč.

 

Ko prevajamo ali ko vemo, da bomo morali uporabiti izraze, s katerimi se v ciljnem jeziku ne srečujemo vsak dan, je dobro, da si na spletu ogledamo, kako se posameznim pojmom in pojavom reče v slovenščini. Najlažje je, da gremo kar na www.google.si in vtipkamo besedni niz prva pomoč. Opazili bomo, da se nam prikažejo samo zadetki tečajev oz. navodila za nudenje pomoči ponesrečenim osebam. Očitno je torej, da prva pomoč NI pravi prevod za oddelek Pronto soccorso.

Če po spletu poiščemo nekaj slovenskih bolnišnic, npr. Univerzitetni klinični center Ljubljana,  Splošno bolnišnico Izola ali Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica, bomo hitro odkrili, da nujno medicinsko pomoč nudijo v t. i. urgentnih centrih oz., po domače, na urgencah.

 

#avtorSMeJse, #besede, #JezikivStiku, predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Težave z diplomo
Next Post
Narečje DA … toda: KDAJ in KJE?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed