SMeJse - Slovenščina kot manjšinski jezik

Uredniške usmeritve

Spletna platforma SMeJse je zbirališče različnih gradiv in orodij, ki ustrezajo izhodiščem, metodologijam in ciljem projekta Slovenščina kot manjšinski jezik.

Na platformi objavljamo:

  • hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij, učnih gradiv in drugih vsebin, ki jih ustvarjajo strokovne, znanstvene in izobraževalne institucije in ki lahko prispevajo k doseganju ciljev projekta;
  • napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in projektih, ki so posebej zanimivi za doseganje ciljev projekta;
  • obstoječe in izvirne učne enote in druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja; 
  • krajše poljudnostrokovne članke v obliki blogov, in sicer s področja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih jezikov, jezikovnega načrtovanja, rabe jezika in razvijanja jezikovnih veščin;
  • hiperpovezave do knjig, člankov in drugih gradiv, namenjenih strokovni javnosti.

Objave morajo ustrezati strokovnim standardom ter biti skladne z izhodišči, metodologijami in cilji projekta. Pred objavo na spletni strani besedilo pregledamo in ga v dogovoru z avtorji po potrebi preoblikujemo oz. dopolnimo.

Pridržujemo si pravico, da gradiv, ki ne ustrezajo omenjenim standardom in kriterijem, ne objavimo.

Navodila avtorjem

Veselimo se sodelovanja z vsemi posamezniki in ustanovami, ki delijo naše cilje.

Zato vabimo vse obiskovalce spletne platforme in njenih strani na socialnih omrežjih, da stopijo v stik z nami: da se odzivajo na objave, jih delijo in komentirajo – seveda ob upoštevanju splošnih usmeritev v izogib sovražnemu govoru.

Vsem uporabnikom je na voljo tudi naš e-nabiralnik na poštnem naslovu info@smejse.it. Veseli bomo idej, sugestij, vprašanj, kritik in predlogov. Sporočila, ki jih prejemamo na ta naslov, obravnavamo v skladu z določili o varstvu osebnih podatkov in jih brez avtorjevega dovoljenja NE OBJAVLJAMO na spletni platformi.

Založnike, organizatorje prireditev, dogodkov in izobraževanj ter druge obiskovalce spletne strani, ki bi nas radi opozorili npr. na izid zanimivih knjig, priročnikov in člankov ali na dejavnosti in projekte, ki jih sami izvajajo, vabimo, da nam pošljejo krajši dopis na e-naslov info@smejse.it. Z veseljem bomo objavili vse novice o dogodkih in dejavnostih, ki so v skladu z našimi cilji. Pred objavo se bomo vsekakor vedno posvetovali z avtorjem in skupaj našli najustreznejšo obliko promocije.

Učitelje, profesorje in vzgojitelje vabimo, da nam posredujejo svoje gradivo, ki ga uporabljajo pri pouku slovenščine oz. pri drugih dejavnostih. Zbiramo učne enote, vprašalnike, igre, delovne liste in druga orodja, namenjena razvijanju jezikovnih veščin v manjšinskem jeziku na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. Gradivo je lahko v kateri koli obliki, tudi še neurejeno in nedokončano – z avtorji se bomo dogovorili o nadaljnji uredniški obdelavi gradiv, ki jih bomo lahko skupaj dopolnili, predelali in preoblikovali, da bodo ustrezala zahtevam spletne objave. Avtorje vabimo, da nam pošljejo dopis na e-naslov info@smejse.it, nakar se bomo skupaj dogovarjali o nadaljnjih korakih in o ustrezni navedbi avtorstva.

Strokovnjake, znanstvenike in raziskovalce vabimo, da nas z dopisom na e-naslov info@smejse.it sproti opozarjajo o zanimivih člankih v znanstvenih revijah in drugih publikacijah. Skupaj se bomo dogovorili o najučinkovitejši obliki objave in o ustrezni navedbi avtorstva.

Vse obiskovalce spletne platforme, uporabnike in avtorje opozarjamo, da morajo vse objave ustrezati metodologijam, ciljem in vsebinam te spletne platforme, poleg tega pa tudi strokovnim standardom, slogu in obliki, ki jih zahteva spletni medij. O objavi oz. predhodnem preoblikovanju gradiva odloča strokovni referent, ki se po potrebi posvetuje s strokovnim svetom.

Strokovni referent in strokovni svet si pridržujeta pravico, da gradiv, ki ne ustrezajo tem kriterijem, ne objavita na spletni platformi.