SLORI namenja veliko institucionalno pozornost uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika v Italiji. V okviru inštituta se je leta 2019 oblikovala Delovna skupina za slovenski jezik, ki nudi strokovno pomoč pri načrtovanju jezikovnih strategij in politik, pa tudi vrsto storitev na področju svetovanja, izobraževanja, priprave gradiva, lektoriranja, raziskovanja, promocije in drugih oblik jezikovne podpore skupnosti.