Didaktična gradiva, nastala v okviru projekta EDUKA2, so namenjena spodbujanju razvoja jezikovnih veščin v vsakodnevnih sporazumevalnih okoliščinah. Učne enote so razdeljene na posamezne aktivnosti, tako da se lahko izvaja le del učne enote oz. se jo da razdeliti na več delov/dni.

Hrana (učna enota za vrtce)

Otroci usvajajo besedišče v povezavi s poimenovanjem hrane in pijače, spoznavajo besede za dejanja (jem/pijem, kuham, pečem, mešam, hočem/nočem, bom/ ne bom, ni mi všeč/všeč mi je, želim/ne želim itd.), usvajajo samostalnike, ki se nanašajo na jedilni pribor, spoznavajo besede za dejanja v zvezi z uživanjem hrane (jesti, piti, žvečiti, požirati, ugrizniti, itd.). Otroci povezujejo vzrok in posledico (Jem, zato da rastem.). Spoznavanje poteka prek igre, opazovanja, petja itd.

 

Avtorici: Ester Derganc, Sara Burolo

Uredniki: Sara Brezigar, Sofija Zver, Danijel Grafenauer

 

Kot prikaz navedenih aktivnosti je posnet krajši film z naslovom Zajčki in mame, kjer otroci usvajajo navedene učne cilje.

Klikni in si oglej e-izobraževanje o poučevanju slovenščine kot J1 v Italiji.

hrana, igriščeO, učna enota
Previous Post
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji
Next Post
Spletne igrice Slika jezika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed