DVO- IN VEČJEZIČNA E-ORODJA

V tem podrazdelku dobite hiperpovezave do obstoječih
dvo- in večjezičnih e-orodij.

1. PROSTO DOSTOPNI SPLOŠNI SPLETNI SLOVARJI

SPLETNO MESTO

OPIS

+/-

E-NAVODILA

PONS je brezplačen spletni slovar.

+ Preprosta in hitra uporaba.
+ Slovar je prosto dostopen.
+ Slovar je dostopen tudi v obliki aplikacije za iOS, Android in Windows.


– Mestoma površen in nezanesljiv.

Glosbe je brezplačen spletni slovar in pomnilnik prevodov.

+ Preprosta in hitra uporaba.
+ Takoj se pojavi sobesedilo (vzporedni zaslon), iskani termin je označen.
+ Portal je prosto dostopen.

– Uporabnik mora sam preveriti, ali je označen termin ustrezen.
– Včasih je zamudno preverjati sobosedilo/kontekst rabe.

2. PROSTO DOSTOPNI TERMINOLOŠKI VIRI

SPLETNO MESTO

OPIS

+/-

E-NAVODILA

Termania je prosto dostopni spletni slovarski portal, namenjen predvsem iskanju po slovarskih zbirkah. Tu so na enem mestu preko enotnega vmesnika na voljo slovarji povsem različnih tipov in struktur.

+ Z enim klikom lahko iščete po vseh virih, ki so zajeti v bazi.
+ Portal je prosto dostopen.


– Včasih dobite preveč rešitev in rezultati niso pregledni.

IATE – InterActive Terminology for Europe je večjezična terminološka zbirka EU.

+ Zbrana je terminologija vseh uradnih besedil EU.
+ Vsak termin je ocenjen; uporabnik dobi tudi druge informacije, npr. o sobesedilu.

– Ni prilagojeno za rabo s telefona.

Na spletišču EUR-Lex so v 24 uradnih jezikih EU brezplačno na voljo verodostojni Uradni list Evropske unije, zakonodaja EU (pogodbe, direktive, uredbe, odločbe, sklepi, prečiščena zakonodajna besedila itd.), pripravljalni akti (zakonodajni predlogi, poročila, zelene in bele knjige itd.), sodna praksa EU (sodbe, sklepi itd.), mednarodni sporazumi, dokumenti EFTA, povzetki zakonodaje EU, ki pravne akte umestijo v področje politike in jih razumljivo predstavijo in drugi javni dokumenti.

+ Vzporedni zaslon nam omogoča sprotno preverjanje terminov v besedilu.
+ Zbrani so uradni viri EU (prevod je potrjen in referenčen).

– Uporaba je včasih zamudna, ker ne gre za urejen slovar/glosar, ampak za zbirko besedil.

Glosar pravne in upravne italijansko-nemško-ladinske terminologije v Pokrajini Bocen.

+ Pregleden in preprost za uporabo.

– Med jeziki seveda ni slovenščine, gre pa za zanimiv študijski primer “manjšinskega” glosarja.

2. VEČJEZIČNI KORPUSI BESEDIL

SPLETNO MESTO

OPIS

+/-

E-NAVODILA

Evroterm je prosto dostopna večjezična terminološka zbirka.

+ Omogoča iskanje po uradni, preverjeni terminologiji.

– Včasih je zamudno preverjati sobosedilo/kontekst rabe.

Linguee je večjezični slovar in iskalnik z 200.000.000 primeri stavkov, katerih avtorji so živi prevajalci. Jeziki: slovenski, angleški, nemški, francoski, in še več. Na voljo je tudi v obliki aplikacije.

+ Preprosta uporaba.
+ Takoj se pojavi sobesedilo (vzporedni zaslon), iskani termin je označen.

– Iskanje po tako veliki bazi besedil je lahko zamudno.
– Uporabnik mora sam preveriti, ali je označen termin ustrezen.

Če odgovora na svoja vprašanja in dileme ne dobite v tem podrazdelku,
obiščite še našo SPLETNO PREDAVALNICO ali potrkajte na vrata naše JEZIKOVNE SVETOVALNICE.