ORODJARNA

e-priročniki, slovarji in druga orodja za slovenski jezik

AVDIOTEKA

pravljice, radijske oddaje, zvočni posnetki

VIDEOTEKA

filmi, TV-oddaje, razni posnetki

account_balance

UČILNICA

spletne učne enote za razvijanje veščin in spretnosti v manjšinskem jeziku

PREDAVALNICA

spletna predavanja, zapiski, izročki, blogi …

IZPITIŠČE

testi, kvizi, vprašalniki …

SEJMIŠČE

dejavnosti, ki prispevajo k razvoju jezikovnih veščin in spretnosti – v Italiji in Sloveniji

SVETOVALNICA

jezikovno svetovanje za slovenščino

KNJIŽNICA

poljudni, strokovni in znanstveni članki o slovenščini, večjezičnosti, jezikovnem stikanju …

SKLADIŠČE & SPLETIŠČE

razno gradivo in povezave