Strokovni referent

Dr. Matejka Grgič

… je jezikoslovka, prevajalka in lektorica. Od leta 2016 je zaposlena kot raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu. Področja njenega raziskovalnega dela so sociolingvistika, antropolingvistika in pojavi italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. 

Rodila se je v Ljubljani leta 1974. V Trstu je maturirala na klasičnem liceju s slovenskim učnim jezikom (1993), nato pa diplomirala iz filozofije in slovenščine (1997). Leta 2001 je magistrirala, leta 2005 pa še doktorirala na Univerzi v Ljubljani. Bila je mlada raziskovalka, asistentka in nato docentka; od leta 2012 je v Italiji habilitirana izredna profesorica za področje slavistike, v Sloveniji pa znanstvena sodelavka. 

Predava na različnih univerzah in Italiji in Sloveniji, poleg tega pa tudi prevaja, tolmači in lektorira; je publicistka in avtorica radijskih oddaj.

LinkedIn

Avtorske objave na spletnem portalu SMeJse
(izbor)

Loris 1.0: vabilo na predstavitev 15. 2. 2023

  Spoštovani,   vljudno vas vabimo na predstavitev projekta in spletne aplikacije Loris 1.0 – Jezikovni svetovalec, ki bo v sredo, 15. februarja 2023, ob 17.30 na aplikaciji ZOOM.  …

Druge avtorske objave 

Celotna bibliografija je objavljena na spletni strani