Strokovni referent

Dr. Matejka Grgič

… je jezikoslovka, prevajalka in lektorica. Od leta 2016 je zaposlena kot raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu. Področja njenega raziskovalnega dela so sociolingvistika, antropolingvistika in pojavi italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. 

Rodila se je v Ljubljani leta 1974. V Trstu je maturirala na klasičnem liceju s slovenskim učnim jezikom (1993), nato pa diplomirala iz filozofije in slovenščine (1997). Leta 2001 je magistrirala, leta 2005 pa še doktorirala na Univerzi v Ljubljani. Bila je mlada raziskovalka, asistentka in nato docentka; od leta 2012 je v Italiji habilitirana izredna profesorica za področje slavistike, v Sloveniji pa znanstvena sodelavka. 

Predava na različnih univerzah in Italiji in Sloveniji, poleg tega pa tudi prevaja, tolmači in lektorira; je publicistka in avtorica radijskih oddaj.

LinkedIn

Avtorske objave na spletnem portalu SMeJse
(izbor)

31. oktober, državni praznik v Sloveniji

Danes, 31. oktober, je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Veš, kaj obeležujemo? V Sloveniji je 31. oktober 𝐝𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞. Praznik in dela prost dan obuja spomin na…

Kje in kako do tečajev slovenščine

Kje in kako do tečajev slovenščine Promocijska zgibanka o tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika Slovenski raziskovalni inštitut si že vrsto let prizadeva za promocijo znanja in rabe slovenskega…

Nova izdaja dvojezične publikacije Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji

Pred kratkim je izšla druga izdaja dvojezične publikacije z naslovom Predpisi o varstvu Slovencev v Italiji. V publikaciji so združeni vsi predpisi, pomembni za Slovence v Italiji, pripravil in oblikoval…

Druge avtorske objave 

[ult_buttons btn_title=”ACADEMIA.EDU” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F||target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#1e73be” button_bg_img=”id^7642|url^https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2013/12/academia.jpg|caption^null|alt^null|title^academia|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”SLORI.ORG” btn_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.slori.org%2Flist.php%3Ft%3Dpubblicazioni%26st%3Dpubblicazione%26lang%3Dslo||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#1e73be” button_bg_img=”id^7643|url^https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2013/12/Logo_Slorikvadrat.jpg|caption^null|alt^null|title^Stampa|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]
[ult_buttons btn_title=”RESEARCHGATE.NET” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fhome||target:%20_blank|” btn_size=”ubtn-block” btn_title_color=”#1e73be” button_bg_img=”id^7644|url^https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2013/12/apple-touch-icon-180×180.png|caption^null|alt^null|title^apple-touch-icon-180×180|description^null” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]

Celotna bibliografija je objavljena na spletni strani