PREDAVALNICA

spletna predavanja, zapiski, izročki, blogi …

SPLETIŠČE

gradivo in dejavnosti, ki prispevajo k razvoju jezikovnih veščin

MEDIATEKA

pravljice, radijske oddaje, TV-oddaje, filmi, razni posnetki

ORODJARNA

e-priročniki, slovarji in druga orodja za slovenski jezik

SVETOVALNICA

jezikovno svetovanje za slovenščino

KNJIŽNICA

poljudni, strokovni in znanstveni članki o slovenščini, večjezičnosti, jezikovnem stikanju …