Na spletni strani Jazon najdete gradiva za izobraževanje na daljavo. Napisana in izdelana so bila v okviru istoimenske projektne naloge Zavoda RS za šolstvo. Na voljo so posamezne vsebine za samostojno učenje slovenščine, zgodovine, geografije, psihologije in matematike. Spremljanje in vrednotenje znanja na daljavo pa omogoča eListovnik.

https://jazon.splet.arnes.si/

O jeziku, narodu, državi:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/11-o-jeziku-narodu-in-drzavi/

Jezikovne ravnine:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/1-2-jezikovne-ravninel/

Besedilne vrste pri pouku slovenščine:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/13-dopisovanje/

Pravopisna in pravorečna zmožnost:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/1-4-pravopisna-in-pravorecna-zmoznost/

Splošna sporazumevalna zmožnost:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/22-splosne-sporazumevalne-zmoznosti/

Branje in interpretiranje književnih besedil:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/21-branje-in-interpretiranje-knjizevnih/

Širjenje spoznanj o književnosti:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/23-sirjenje-spoznanj-knjizevnosti/

Obravnava književnih besedil:

http://slovenscina-jazon.splet.arnes.si/24-obravnava-knjiznih-besedil/

poučevanje, spletiščeD, učna gradiva
Previous Post
Slovensko izobraževalno omrežje
Next Post
Razlagamo.si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed