Z drobnimi koraki v slovenščino

V okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, sta izšli dve zanimivi publikaciji.

Osnovni cilj priročnika Z drobnimi koraki v slovenščino, ki so ga pripravile avtorice Barbara Baloh, Eda Birsa, Renata Padovan, Sara Burolo in Ester Derganc, je razvijanje medkulturne in raznojezične zmožnosti v predšolskem obdobju. V njem lahko najdete pregled teoretičnih izhodišč in tudi konkretne smernice, priporočila in primere iz prakse, ki bodo strokovnim delavcem in strokovnim delavkam v pomoč pri načrtovanju dejavnosti v vrtcu.

Dostop do e-priročnika: Z DROBNIMI KORAKI V SLOVENŠČINO

Ob zaključku projekta je izšla tudi publikacija Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih. V njej so predstavljeni primeri dobrih praks vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin, ki so jih vzgojitelji in učitelji v sodelovanju s svetovalnimi delavci in različnimi strokovnjaki razvili na strokovnih podlagah, evalvacijah, raziskavah in pridobljenem znanju.

Dostop do publikacije: ZA MEDKULTURNO SOBIVANJE V VRTCIH, ŠOLAH IN LOKALNIH OKOLJIH

igriščeO, učno gradivo
Previous Post
Moj dan v vrtcu: priročnik za zgodnje učenje slovenščine
Next Post
Rastoča slovenščina: zbirka učnih enot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed